Av Afshan Rafiq (H), bystyrerepresentant og medlem av utdanningsutvalget i Oslo bystyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet. Nærskole-prinsippet kommer til å bli skrotet, varsler kunnskapsminister Guri Melby (22.11.2020). Dette er en viktig seier for elevene i videregående skole - som får retten til å bestemme selv.

Vi tror at elevene selv, ikke politikerne, er de beste til å ta beslutningen om blant annet hvilken skole de skal gå på.

Hvorfor i alle dager skal alle tvinges til å gå på nærskolen om det er en annen videregående skole som har et tilbud som passer bedre?

Les også: Det norske skolesystemet må moderniseres

Alt handler om egne valg

Fritt skolevalg er en mulighet for elever til å nå et mål de setter seg, til å velge en retning for de tre neste årene som de selv ønsker seg - og til å skaffe seg et nytt miljø, eller fortsette i det samme miljøet en allerede er i. Det er en forberedelse til videre utdanning og arbeidsliv, der elevene alltid må velge, og aldri vil bli fortalt av andre hva de skal bli.

Venstresiden maler gang på gang fanden på veggen, for fritt skolevalg gjør ikke forskjellene i skolen større.

I den grad vi har enkelte skoler som ikke klarer å snu en negativ trend med høyt frafall og dårlige resultater, er det et ansvar vi politikere må ta - og ikke skyve dette ansvaret over på elevene ved å ikke la dem velge selv.

Les også: Kutter hardt i valgløfter - men gir fete lønnstillegg til direktører

Motivasjon for de aller fleste

Vi ser at inntak basert på karakterer for noen, som av ulike årsaker ikke har klart å yte maksimalt i ungdomsskolen, kan føre til at elevene ikke kommer inn på akkurat den skolen de ønsker.

Men for de aller fleste gir dette systemet motivasjon for å jobbe ekstra hardt, for å sikre seg en plass ved akkurat den skolen og den linjen de selv ønsker. Og faktum er at de aller, aller fleste kommer inn på et av de tre første valgene sine.

Bostedsadresse er det vanskelig for de fleste å gjøre noe med. Hvis det bærende prinsippet for skolevalg er hvor du bor, blir det fort urettferdig.

Hopper over dette

Det de rødgrønne glatt hopper over i sitt inntakssystem, er at det kun blir de aller beste som får muligheten til å velge annerledes. I et system der bosted flytter deg frem i køen vil det være begrenset med plasser for dem som ønsker å søke seg vekk, og karaktersnittet på «populære» skoler vil gå i taket.

Les også: KS sier blankt nei til å skrote nærskoleprinsippet

De eneste som vil ha valgfrihet i et slikt system, er dem med de aller beste karakterene eller foreldre med stor lommebok.

Vi kan rett og slett risikere at elever med rike foreldre vil kjøpe seg leilighet i nærheten av en populær skole for å sørge for at de kommer inn her, slik vi så tendenser til før fritt skolevalg ble innført i Oslo.

Det er ikke en utvikling Høyre ønsker seg.

«Like muligheter - ulike valg»

I Høyre tenker vi «like muligheter - ulike valg». Da må vi ha et skolesystem som gir elevene mulighet til å velge hvilken skole de skal gå på, og om den skal være offentlig eller privat.

Les også: Høyres kamp mot Oslo-skolen

Fritt skolevalg er prinsipielt viktig, for det sier noe om hvem man mener vet best. Venstresiden sier at det er politikere og byråkrater, vi sier det er elevene.

Derfor er regjeringen med Høyre i spissen garantisten for at elevene selv skal få velge hvilken videregående skole de skal gå på.