Gå til sidens hovedinnhold

– En stor tragedie å flytte på oss

Frivillighetssentralen vurderer å gå rettens vei for å få bli i Ravnåsveien 38. De godtar ikke at Hallagerbakken barnehage skal overta lokalene.

HOLMLIA: Bakgrunnen for uenigheten er at Arbeidstilsynet har gitt fem pålegg som gjør videre barnehagedrift i Hallagerbakken 26 umulig. Det dreier seg om bygningsmessige forhold, blant annet at personalrommet er for lite.

Omsorgsbygg har derfor i samarbeid med bydel Søndre Nordstrand vært nødt til å legge en større kabal for å finne nye barnehagelokaler.

– Ravnåsveien 38 er regulert til barnehageformål, og skal fra 1. august huse Hallagerbakken barnehage. Vi har tilbudt Frivillighetssentralen å flytte inn i Hallagerbakkens lokaler, sier Erik Ølness, eiendomsansvarlig i Omsorgsbygg.

– Vi flytter dessuten Broa aktivitetshus fra Ravnåsveien 38 til Karistøl for å gi plass til to avdelinger fra Sloreåsen barnehage mens denne totalrehabiliteres, legger han til.

Ønsket en dialog

Arne Waag, styreleder i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som drifter Frivillighetssentralen, sier han ser på det som en stor tragedie å flytte Frivillighetssentralen fra dagens lokaler.

– Bydelen har sagt opp avtalen med oss fra 1. juli, men vi nekter å flytte. Vi bestrider bydelens rett til å si oss opp. Vi har opsjon til 30/11 2014, og går nå rettens vei. Vår advokat skal gi et tilsvar på oppsigelsen innen 21. april. Prosessen videre ligger hos kommunen, sier Waag.

Han synes det er leit at ingen har kommet og snakket med Frivillighetssentralen før oppsigelsen ble sendt, og han er skuffet over at det ikke er foretatt en konsekvensanalyse.

– Vi har de siste ti årene bygget opp en frivillighetssentral som omfatter tretti aktive borettslag, og vi har hatt et godt samarbeid med bydelen. Vi ønsket oss ikke en rettstvist, men en tidlig dialog, sier han.

– Gidder ikke å komme

Frivillighetssentralen står ikke alene med sine bekymringer i forbindelse med omrokeringen av barnehage, frivillighetssentralen og Broa aktivitetshus.

Elvis Nwosu, leder av Holmlia Ap og medlem av bystyrets helse- og sosialkomité, har engasjert seg kraftig fra han fikk høre at Hallagerbakken barnehage skulle flyttes.

Han mener ansvarlig byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (Venstre), ikke har sett på alle mulighetene.

– Hvorfor skal vi ha en byråd som ikke gidder å komme hit for å se på løsninger. Med modulhus og brakker vil problemene kunne løses, barna får beholde barnehagen og frivillighetssentralen får bli der de er. Jeg mener også at Sloreåsen barnehage kan flytte midlertidig inn i Karistøl. Da slipper også Broa aktivitetshus å flytte på seg, sier Nwosu.

Både i februar og mars stilte han derfor byråd Bjercke spørsmål om mulighetene for å gjøre om på beslutningen om å stenge Hallagerbakken barnehage.

– Da Omsorgsbygg ble kjent med påleggene, ble det ut ifra en totalvurdering vurdert som gunstigere å flytte barnehagen til Ravnåsveien enn å utbedre/utvide Hallagerbakken. Beslutningen er tatt i samarbeid med bydelen og byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, skriver Bjercke.

– En arrogant byråd

– Byråden har ikke forståelse for mitt innspill. Han er en arrogant byråd som sitter på rådhuset og overkjører lokaldemokratiet i Søndre Nordstrand, sier Nwosu.

Nå er han spent på hvordan Hallstein Bjercke forholder seg til vedtaket bydelsutvalget gjorde (mot Venstres ene stemme) på møtet 21. mars:
«Søndre Nordstrand BU ber om at man spesielt vurderer utbygging eller midlertidige strukturer for å unngå å stenge Hallagerbakken barnehage. BU synes det er uheldig å måtte flytte barna fra slike fantastiske uteområder uten at andre muligheter er grundig vurdert. Barnas behov for trygghet og stabilitet må veie like tungt som økonomiske hensyn».
Vi gjør oppmerksom på at protokollen med vedtaket ikke offisielt godkjennes før neste BU-møte 25. april.

– Vedtaket bør føre til at byråden kommer ned fra tårnet sitt og tar en fornuftig dialog med de det gjelder, mener Elvis Nwosu.

For hans regning

Hallstein Bjercke sier han reagerer på karakteristikken i uttalelsene fra Nwoso.

– Men, de må stå for hans regning. Jeg har vært opptatt av å sikre 150 milllioner til rehabilitering av barnehager. Det betyr rokeringer i rehabiliteringsperioden. Jeg kommer gjerne til Søndre Nordstrand for å se på konkrete utfordringer, sier byråden.

Les også:

Ungdomshuset fikk 50.000

Det perfekte prosjekt

Årets navn

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis