Gå til sidens hovedinnhold

En unødvendig «julekrangel»

Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Dagsavisens lesere burde sluppet «kranglete» politikere i julen. Men leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (FrP), tegner i Dagsavisen lille julaftenen et bilde av Oslo kommune og brudd på arbeidsmiljøloven som ikke kan stå uimotsagt. Jeg er glad for Stenersen viser interesse for arbeidsmiljøloven, opp gjennom historien har ikke det vært normalen fra FrPs side, og at hun er engasjert i å få ned antall arbeidsmiljølovbrudd på sykehjemmene i Oslo.

Antall brudd i sykehjemmene har gått ned med over 75 prosent siden de borgerlige partiene styrte byen i 2013. Selv om antall brudd er vesentlig redusert, og over 99 prosent av alle vakter på sykehjemmene gjennomføres uten brudd, er jeg ikke fornøyd med situasjonen. Arbeidsmiljøloven skal følges. Derfor gjennomgår kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet nå de rett under 1 prosent av vaktene i sykehjemmene som har brudd på arbeidsmiljøloven. På den måten vil vi få mer kunnskap for å jobbe enda bedre med å ta ned også gjenstående brudd.

Les Aina Stenersens kommnetar her: Oslo kommune bør ta grep for å rydde opp i bruddene på arbeidsmiljøloven

Stenersen trekker frem grunnbemanning som en årsak til bruddene, men nevner ikke at de borgerlige partiene selv stod for omfattende kutt i grunnbemanning i eldreomsorgen. Det rødgrønne byrådet innførte en moderat eiendomsskatt i Oslo nettopp for å øke bemanningen i eldreomsorgen, og vi har de siste årene økt med 500 flere årsverk i hjemmetjenestene og 110 på byens sykehjem. En budsjettsatsning FrP stemte mot.

Stenersen unnlater også å si noe om at det på de statlige sykehusene, som FrP som regjeringsparti må ta ansvar for, har dobbelt så mange brudd på arbeidsmiljøloven per vakt som ved sykehjemmene i Oslo. Hittil i år har det vært en halv million brudd på arbeidsmiljøloven ved landets sykehus. At Stenersen kun stiler sin kritikk til Oslo kommune, håper jeg ikke er et tegn på at hun først og fremst er opptatt av å bruke bruddene i et politisk spill heller enn å være opptatt av at det tas grep som faktisk får ned antall brudd, om det er på byens sykehjem eller i sykehusene våre.

Folkevalgte må være arbeidsmiljølovens forkjempere og forsvarere. Kravene har blitt kjempet frem av arbeiderbevegelsen gjennom mange tiår, og de er der av en grunn - for å se til at ansatte har en god arbeidshverdag, slik at pasienter kan få en god behandling. Når brudd skjer må avvik lukkes, og følges opp. Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver med et viktig ansvar for flere titalls tusen ansatte. Det ansvaret skal vi ta.

Jeg vil rose tillitsvalgte i både Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet for å ha vært tydelige og konstruktive i hvordan vi omtaler og følger opp arbeidsmiljølovbrudd. Vi er helt avhengige av tillitsvalgte og ansatte som deler erfaringer og varsler om for eksempel brudd på arbeidsmiljøloven. Debatten og eldreomsorgen blir bedre av åpenhet, ærlighet og faktabasert diskusjon. Det var derfor byrådet i 2015 besluttet å offentliggjorde alle avviksmeldinger fra sykehjemmene i Oslo. Disse var under det borgerlige byrådet hemmelige.

Byrådet vil at Oslo skal ha en eldreomsorg i Europatoppen. Da er vi helt avhengige av at ansatte trives på jobb og at både sykefravær og brudd på arbeidsmiljøloven følges svært nøye opp. Erfaringene og læringen fra reduksjonen i brudd de siste årene er gode verktøy vi må bruke når vi går løs på resten av bruddene som forekommer.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken