I statsråd fredag la regjeringen fram forslaget til utbygging og finansiering av ny riksvei 4 i Gran kommune på Hadeland i Oppland. En etterlengtet vei for mange på innlandet, også for vår fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Aasrud er selv på Hadeland, og var ordfører i Gran, en av de to kommunene den nye veien skal gå gjennom, fra 1995 til 2005.

- Dette er en stor dag. Jeg er bare glad, sier Aasrud til Nettavisen fredag ettermiddag.

- Min dagsorden i 16 år
Riksvei 4 er svært mye brukt som pendlervei, og er en av to stamveier nordover fra Oslo. Planen var at veien skulle stå ferdig bygget i 2010, men uenighet om trasévalg har trenert prosessen.

- Jeg tror riksvei 4 har vært på min dagsorden i alle fall i 16 år, sier Aasrud.

Planleggingen av veien startet kort tid etter at hun ble ordfører, og hun måtte håndtere en stor uenighet om veien lokalt.

- Det var mange krevende runder for å bli enig om alternative ruter i min tid. Jeg må innrømme at jeg har hatt noen timer med planlegging og jobb med veien. Og så har det blitt gjort en stor jobb etter at jeg var ordfører, så det er ikke bare mitt verk, sier hun.

- Føler du at dette er litt din vei?

- Det er jo alles vei, men jeg føler nok et spesielt eierskap til den saken der. For det har vært på dagsorden så lenge jeg var ordfører, og har jo også fulgt meg etterpå. Det er ingen enkeltsak noen har tatt opp med meg så mye som denne etter at jeg ble politiker på riksplan, sier hun.

- En stor dag for Oppland
Den nye riksveien skal bygges som firefelts vei, med en veibredde på 20 meter og med midtrekkverk. Totalt skal det bygges 12,4 kilometer med motorvei i denne omgang.

Prislappen på veien, som skal finansieres ved hjelp av statlig finansiering og bompenger, er over 2 milliarder kroner.

- Dette er en stor transportdag for Opplands-regionen. 2,3 milliarder kroner i veiprosjekter bare på Hadeland. i tillegg er det er det i dag satt av en stor sum til E6 i Gudbrandsdalen også, sier hun.

Den nye riksveien skal også gå gjennom nabokommunen Lunner, men når byggingen kan starte der, er foreløpig uvisst. Kommunen har nemlig brukt lenger tid på å bestemme hvor veien skal gå, og selv om man nå har tatt en beslutning også der, ligger man etter i planprosessen

Statsråden håper siste del av veiprosjektet også raskt blir realisert.

- Det hadde vært en fordel om man hadde vært ferdig i Lunner også, men det mangler et vedtak der. Det er satt av 10 millioner kroner til planlegging av det som skal skje i Lunner, og det er en forpliktelse og viser at det er en fortsettelse, sier Aasrud.

Bygger firefelts midt på
- Men det skal bygges en firefelts motorvei på Hadeland, og på begge sider blir det dårligere vei. Burde man ikke heller bygd sammenhengende firefelts vei fra Oslo?

- Man kan jo smile litt og si at det viser at Gran er et knutepunkt, der man må ha firefelts vei inn til Gran sentrum fra to sider, sier hun, og legger til:

- Det er viktig at vi også får på plass en bra løsning i Nittedal.

Nittedal er nabokommunen til Lunner i sør.

- Jeg håper det blir kake
Fredag ettermiddag innkalte Aasrud til pressekonferanse om regjeringens vedtak, og med seg hadde hun statsminister Jens Stoltenberg.

- Stoltenberg er jo ofte på Hadeland for å gå på ski, men det er moro at han også ønsker å være med å markere at regjeringen bruker mye penger på vei for tiden - at det gjøres samferdselsløft mange steder, sier hun.

- Hvordan skal du feire at veien er i boks?

- Jeg håper det blir kake, sier Aasrud, tydelig fornøyd.