De to montørene som måtte overnatte i en liten arbeidskurv mellom 800-100 meter over Nordfjord, er trygt på bakken. De firte seg ned ved egen hjelp etter å ha fått tau og utstyr fra et Sea King-helikopter. Helikopteret prøve å berge de ved to forsøk, men uten å lykkes. Både vær og plassering skapte problem.

De to er ansatt i Sogn og Fjordane Energi (SFE), og kommunikasjonssjef Kai Petter Sårheim sier de er lettet og lykkelige over at det endte så bra som det gjorde.

- De er nå i ambulanse og skal til rutinesjekk. Det så ut som det gikk bra med dem, og det er vi svært letta over, sier Sårheim til Firda.

Noe sånt har aldri Sogn og Fjordane Energi opplevd, ifølge Sårheim. Han roser redningsfolkene for innsatsen.

- Vi hadde flinke folk på st3edet, men en vet aldri hva som kunne ha skjedd, og vi turde ikke puste letta ut før de var kommet helt ned, sier han.

SFE vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at arbeidskurven fikk teknisk svikt. Den er av nyere dato, og har vært i bruk tidligere uten problemer.

- Først og fremst skal vi nå sørge for å følge opp montørene, siden skal vi undersøke hva som gikk galt med vogna. Vi må kontakte leverandøren, sier Sårheim.

Les flere saker i Firda.no