Mandag kveld kommer Helse- og omsorgsdepartementet med to nyheter, som begge endrer karantenereglene fra og med midnatt natt til 26. januar.

Testing kan erstatte smittekarantene

Den første er at testing kan erstatte smittekarantene på 10 døgn for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede.

OBS: Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Disse anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Kjerkol.

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen. Helse- og omsorgsministeren er klar på at de er forberedt på at behovet for selvtestene nå vil øke:

– Med det store behovet for selvtester framover, vil det kunne bli behov for endringer i anbefalt prioritering for bruk av selvtester, slik at de får størst effekt mot smittespredning i samfunnet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester for kommuner, disse vil bli kommunisert ut til kommunene. Jeg har også bedt om at Helsedirektoratet starter en anskaffelsesprosess av flere selvtester, sier Kjerkol.

Innreisekarantene avvikles

I tillegg har regjeringen, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, bestemt seg for å avvikle kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt.

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Les mer om dette hos departementets sider.