Gå til sidens hovedinnhold

Endret etter politiske føringer

- Endringene som er gjort i prosjektet svarer punkt for punkt på politiske tilbakemeldinger, sier J. M. Byggholt AS' Tanja Guettler.

Grefsen: Grefsen Stasjonsbys prosjektleder Tanja Guettler mener utbygger nå har gjort de endringer som var grunnlaget for retur av saksbehandlingen i bystyret - for rundt 1 ½ år siden.
Tilfredsstillende atkomst/trafikkløsninger skal på plass, selv om de skal inn i egen reguleringsplan. Rekkefølgebestemmelsene i prosjektet sier at vi ikke får noen byggetillatelse for siste halvdel av prosjektet, før en god nok atkomst/trafikkplan er godkjent i bystyret, sier Guettler.

Strengere støykrav

I tillegg til å redusere noe på de høyeste blokkene og reduksjon av rundt 50 leiligheter, inneholder også prosjektet nå strengere krav til utbedring ved eventuelt økt støy, forteller Guettler.
Og utbygger vil ta ansvar for ekstra støymålinger.
Ved indikasjoner på at støy - som følge av den nye stasjonsbyen - øker over en 1 desibel, så vil vi utbedre med nødvendige støytiltak,forteller prosjektlederen, og legger til at de til nå har benyttet seg av støy-konsulentfirmaet Brekke & Strand.
Men hvis noen andre har innspill på hvem og hvordan denne jobben bør gjøres, så er vi åpne for forslag, sier Guettler.
I tillegg har vi økt barnehagekapasiteten i prosjektet fra seks til ti avdelinger. De første fire kommer allerede på plass i byggetrinn én.

I hht. kommuneplan

Vi har forståelse for at ikke alle er glade for at det bygges blokker i nærmiljøet. Likevel, byen er i sterk vekst. Kommuneplan og majoriteten av de politiske partiene er klare på at vi må utnytte de knutepunktene som er til å bygge kollektivnære boliger - og i stort antall, noe stasjonsbyen innfrir, sier Guettler.

Info

Vi har blitt kritisert for manglende informasjon til beboerne i nærmiljøet. Derfor ber vi på møte torsdag (17.01.), og tar gjerne i mot spørsmål knyttet til prosjektet, sier Guettler, som også har invitert til innsending av spørsmål i forkant av torsdagens møte.
I tillegg vil vi fremover legge alle rapporter om støy, trafikk, reguleringsplaner, bilder mm. ut på vår webside for å lette tilgjengeligheten til info, sier Guettler.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk