Regjeringen tar grep for at arbeidstakere som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltak skal få hjelp. Det skal bli lettere å få dagpenger, lovet arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) tirsdag.

Det skjer gjennom at flere innlemmes i dagpengeordningen, blant annet gjennom at det lempes på kravet til hvor mye redusert arbeidstid som må til for å utløse rett til dagpenger.

- Vi kommer til å følge Nav sine behov nøye framover for å sikre at de utbetalingene som skal skje skjer så raskt som mulig, sa arbeidsministeren på pressekonferansen der regjeringen presenterte de økonomiske stimuleringstiltakene og kompensasjonsordningene etter nye skjerpede smittevernstiltak.

- Inntekten til folk skal være forutsigbar, selv i en hverdag som ikke er det, sa Tajik og la til at det er i situasjoner som denne at velferdsstaten virkelig kommer til sin rett.

Les også: Forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte

Dette er tiltakene Arbeids- og sosialdepartementet varsler tirsdag:

Disse koronaordningene skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Les også: Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

Tiltak som gjeninnføres er:

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

Se pressemeldingen fra regjeringen om dagpenger

Les også: Tajik: – Inntekten til folk skal være forutsigbar

Les også: Regjeringen setter av 600 millioner kroner til idretten og frivilligheten