Gå til sidens hovedinnhold

Engasjert i diagonalen

Det var liten jubel å spore i forsamlingen som møtte vegvesenet til debatt om Fossumdiagonalen sist torsdag.

grorud skole: Rundt 60 mennesker hadde møtt frem på Grorud skole for å høre hvordan planleggerne i vegvesenet har tenkt. De foreslår å nedgradere Trondheimsveien og oppjustere Østre Aker vei, mens trafikken ledes gjennom en ny tunnel fra Bånkallenga til Haugenstua. Mange frykter et trafikkaos uten like når trafikken ledes vekk fra dagens riksvei 4.
- Jeg synes dette virker drømmeaktig. Idag er det full stopp på Økern. Jeg ser for meg at køen flyttes fra Risløkka opp til meieriet. Østre Aker vei kommer til å renne over, mente en bekymret tilhører.

Uholdbar miljøsituasjon

Vegvesenet forsvarte seg med at kapasiteten på Økern blir noe bedre når Ring 3 står ferdig i 2012.
- Systemet på Økern blir bedre, men det kommer fortsatt til å være køer, sa prosjektleder Håkon Håversen.
Beboere i Bekkenstenområdet pekte på at de vil få en uholdbar miljøsituasjon når trafikken øker kraftig på Østre Aker vei.
- Vi legger ikke skjul på at boliger langs veien blir berørt, svarte vegvesenet.
Kravet om å bygge Bredtvetdiagonal ble gjentatt, men avvist av vegvesenet, fordi den ikke reduserer trafikken på riksvei 4.

Mer trafikk

Beboere langs Grorudveien er sterkt bekymret for at de får mer trafikk i fanget når veisystemet blir lagt om. Dette poenget ble også understreket av møtearrangør Ole Jørgen Pettersen i bydel Grorud.
- Det er et åpenbart problem med denne planen, sa han.
- For oss blir miljøet ødelagt. Vi får mer trafikk. Vi vil ikke ha 2.000 fler biler på den veien, tordnet en dame i salen.
Vegvesenet innrømmer at det er flere paradokser i planen. Nemlig det faktum at sideveiene får økt trafikk. Dette er noe som skal utredes nærmere, ifølge Håversen.
- Trafikksikkerhet blir en utfordring, sa prosjektlederen.
Flere stilte også store spørsmålstegn ved om tilrettelegging for mer bruk av kollektivtransport er en realitet eller drøm.
- Mellom Grorud kirke og Grorud stasjon står det idag dønn stille i perioder. Bussene kommer ikke frem, påpekte en tilhører.
Andre stilte spørsmålstegn ved kostnadene.
- Næringslivet setter opp kjempebygg rett inntil Østre Aker vei. Disse planene er drømmeaktige. Nå har jeg jobbet med trafikksikkerhet i 20 år og begynner å bli møkk lei slike møter. Vi må snart begynne å se på helheten, sa en engasjert kvinne som viste til Al Gores film om menneskeskapte klimautslipp.
Uttalelsene på møtet danner noe av grunnlaget når BU-politikerne i Grorud avgir sin høringsuttalelse den 18. oktober.
Systemet på Økern blir bedre, men det kommer fortsatt til å være køer
Prosjektleder Håkon Håversen

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien