Gå til sidens hovedinnhold

Engasjerte beboere

Sprengt skolekapasitet, Alnabruområdet, Lofthusbommen og fotgjengerfelt var blant temaene i åpen halvtime.

BJERKE: Som vanlig startet Bjerke bydelsutvalg med åpen halvtime torsdag kveld.

Ønsker skoleutbygging

Først ut var Marit Skotheim, som på vegne av FAU ved Tonsenhagen skole tok opp problematikken rundt sprengt skolekapasitet.

- Fra høsten vil kapasiteten ved skolen være sprengt, og om fem år vil antall skolestartere være fordoblet, innledet hun.

Tonsenhagen skole har tatt i bruk fremtidsrettede pedagogiske programmer, og er dermed et fyrtårn for andre skoler.

FAU ønsker at skolen kommer inn i skolebehovsplanen for Oslo kommune, som rulleres i år.

- Foreldrene ved Tonsenhagen skole ber nå om at alle gode krefter i bydelen forenes, slik at skolen kan bli spesifikt nevnt, med sikte på en utbygging i skolebehovsplanen for 2009, sa hun.

Alnabruområdet

Ruth Heggum framla synspunkter fra Bjerke storvel og Groruddalen miljøforum på reguleringsplanen for Alnabruterminalen.

- Vi syns alternativ 2A fra Plan- og bygningsetaten tjener Alnaelva og den blågrønne strukturen på best måte, subsidiært 2B, sa hun.

Lofthusbommen

Torstein Fjeld snakket om Lofthusbommen, som stadig er utsatt for hærverk, og som nå er fjernet uten nærmere skilting.

- Dette er skolevei, og vi er livredde for den dagen det skjer en ulykke. Vi ber om hjelp fra bydelen, og ønsker at bydelen skal henvende seg til politiet for å få til en skilting, sa han.

Turveien

Tore Bakken engasjerte seg for å få på plass fotgjengerfelt i tilknytning til turveien ved Refstadveien.

- Hvis man kommer nedenfra ved badedammen, er det ikke fotgjengerfelt over til turveien. Hvor lang tid skal det ta å få det på plass? Og hvorfor må man vasse i snø til skrittet på vinteren? sa han.

Bakken mente fotgjengerfelt og vintervedlikehold var en forutsetning for at folk skulle bruke turveien.

Reklame

Pondus-salg: Nå gjør du superkupp