Den nye virusvarianten kalt 501Y.V1 (B.1.1.7) ble først meldt fra England, men den kom også til Norge fra Polen, Dubai, Kosovo, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Sverige og USA, skriver Aftenposten.

62 importtilfeller

Siden januar har FHI reiseinformasjon på 62 importtilfeller av den engelske varianten.

I alt 43 av tilfellene kom fra Storbritannia. Det skyldes at alle smitteprøver med reisende herfra ble analysert grundig, ifølge Aftenposten.

Fem av tilfellene kom fra Polen, mens det kom to fra både Dubai og Spania. De andre landene sto for ett tilfelle hver, mens to importtilfeller kom fra ukjent land, og tre kommer fra Afrika. FHI har spesifisert hvilke land det gjelder.

1091 tilfeller med engelsk variant

Så langt er det påvist 1091 tilfeller av infeksjon med 501Y.V1 (engelsk virusvariant) og 110 tilfeller av infeksjon med 501Y.V2 (sør-afrikansk virusvariant) i Norge. I de to siste ukene er det blitt påvist 320 tilfeller av infeksjon med den engelsk virusvariant ved sekvensering og 1217 med sannsynlig engelsk virusvariant ved PCR. De fleste smittehendelsene er knyttet til utbrudd i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland, skriver FHI i sin ukerapport.


FHI om muterte virusvarianter

  • Siden desember har Folkehelseinstituttet analysert SARS-Cov2 prøver for særskilte virusvarianter med helgenom-sekvensering. I tillegg har flere mikrobiologiske laboratorier i løpet av februar måned begynt å analysere SARS-Cov2 prøver med både PCR variant screening (laboratoriemetoden for påvisning av enkelte kjente mutasjoner, som den engelske varianten) og sekvensering (kartlegging av enten deler eller hele genomet til viruset som fanger opp både kjente og nye mutasjoner og varianter) for særskilte virusvarianter.
  • Virusene som har vært vanligst de siste månedene,i gruppene B.1.177 og B.1.1.64, har avtatt i februar, mens utbrudd med engelsk variant har økt tilsvarende. Det oppdages stadig tilfeller av virus med endringer som man ellers finner i den sørafrikanske varianten og den brasilianske varianten, spesielt i importtilfeller fra Afrika.