*Nettavisen* Nyheter.

Eni får bore på Goliat

Oljeselskapet Eni har fått tillatelse av Statens Forurensningstilsyn til å foreta de planlagte leteboringene på Goliat-feltet i Barentshavet

19.05.08 00:30

Det er klart etter at SFT nå har sluttført sin behandling av søknaden. Det er den avanserte borerigg Eirik Raude, eid av Ocean Rig, som skal stå for boringen av de tre brønnene.Eirik Raude har tidligere i år avsluttet boringer i samme område for Hydro og Statoil.SFTs vedtaket omfatter bruk og utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori, utslipp av borekaks fra boring av topphull, utslipp til luft og spesifikke krav til beredskap ved boring av inntil tre letebrønner på Goliat.De tre brønnene er lokalisert nordvest for Hammerfest og minste avstand til land er 48 km.- Nærheten til land har gjort at SFT har lagt særlig vekt på brønndesign og krav til beredskap, og da særlig responstid. SFT har videre vurdert de forurensningsmessige ulempene mot de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Vi har i tillegg vurdert søknaden opp mot de krav og forutsetninger om nullutslipp som Stortinget har lagt for virksomheten i Barentshavet, skriver SFT i en pressemelding.Boringen er planlagt startet tidlig høsten 2005.SFTs vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen fem uker.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.