De gamle rødgrønne partnerne la mandag ettermiddag fram en budsjettenighet som tilsynelatende passet godt til det gamle fargebegrepet.

Les også: Solvår vet ikke om hun tør å jobbe etter regjeringens kutt: - Jeg tror ikke folk forstår

På pressekonferansen der enigheten ble lagt fram, sto en småsyk SV-leder Audun Lysbakken symbolsk nok med avstand til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som han ikke ville gå i regjering med.

– Det er bare på grunn av smittevernhensyn, altså, fleipet finansministeren.

De tre partiene skrøt av forhandlingene og sa at enigheten de har kommet fram til, gir mer til vanlige folk, distriktene og til en grønn framtid.

– Det er det mest omfordelende og grønne budsjettet som er blitt lagt fram i Stortinget på mange, mange år, sa Støre.

Reverserer kutt

SV-lederen framholdt at partiet har sørget for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel, samt at viktige SV-reformer som gratis SFO og en tannhelsereform nå iverksettes.

For SFO blir det gratis halvdagsplass for førsteklassingene, mens det loves billigere tannlege til flere unge, økt støtte til regulering og bedre kapasitet i tannhelsetjenesten.

– Jeg mener vi har vist tydelig at vi kan få til forandring fra vår posisjon i Stortinget, sa Lysbakken.

Han ramset opp en lang rekke kutt fra Solberg-regjeringen som han omtalte som usosiale, som nå fjernes: Kuttet i barnetillegget for uføre, kutt i uføres friinntekter og fjerningen av brillestøtte for barn reverseres.

Nettavisen har skrevet flere saker som går nettopp på uføre-endringen i statsbudsjettet. Blant annet om Solvår som ikke visste om hun turte jobbe etter regjeringens forrige kutt.

I tillegg økes bostøtten, mens det skal legges fram en lovendring om at barnetrygd skal holdes utenom ved beregning av sosialhjelp.

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dem som har mest, har vi nå en enighet som reverserer det ene usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, påpekte Lysbakken.

Les også: Tjener cirka 5000 kroner over fattigdomsgrensa: Nå strammes det inn

Permitterte får feriepenger

En av de virkelig store flokene for Støres regjering har vært at den i sitt budsjettforslag ikke fant rom til å gi feriepenger til folk som ble permittert eller arbeidsledige i koronakrisen.

Det er blitt kritisert fra venstresiden og fagbevegelsen. Nå kommer det på plass. Det settes av rundt 1,2 milliarder kroner til dette.

Støre viste på pressekonferansen til at dette er en stor sum, og at det har tatt tid å finne plass til dette. På spørsmål om hvor det kuttes for å finne penger til nye grep, svarte statsministeren at det gjøres bredt, med løsninger på mange felt.

– Vi satser på næring, klimakutt og grønn politikk med ordentlige virkemidler i bunn, sa Støre.

Les også: Mímir Kristjánsson: Angrepet på de uføre

- Ikke dyrere å kjøre bil

Vedum trakk også fram at det ikke blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. I tillegg påpekte han at 82 prosent av oss får lavere eller likt skatte- og avgiftstrykk neste år.

– Det er masse grep som vil treffe folk med vanlige inntekter rundt om i landet. Så er det de med høyere inntekter, som må betale litt mer, sa finansministeren.

Han viste også til at det var funnet flere løsninger som tar vare på folk i distriktene i budsjettenigheten.

Norsk debatt: Hei! Lønna di reduseres med 30-40 prosent fra nyttår av. Er ikke det greit, da?

Null CO2-svar

Samtidig økes CO2-avgiften for oljebransjen kraftig i neste års statsbudsjett.

Spørsmålet om CO2-fangst på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, blir derimot ikke avklart.

Fortum Oslo Varme fikk nylig avslag på sin søknad til EU om prosjektstøtte. Det utløste krav fra SV om at Staten må gå inn og redde prosjektet. Men i budsjettenigheten bes selskapet i stedet om å søke EU på nytt.

Det skal redegjøres for status i prosjektet når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.

500 millioner til kollektivtrafikken

Kollektivtrafikken får i tillegg en ekstra bevilgning på 500 millioner kroner i regjeringens statsbudsjett.

Flere fylkeskommuner hadde varslet at de må gjøre store kutt i kollektivtilbudet dersom forslaget til statsbudsjett fra Ap-Sp-regjeringen ble stående uendret.

SV tok til orde for en krisepakke, og fikk det altså igjennom.