- Det er ikke mulig å si nei til en metode som er mindre risikofull og mer presis enn metodene som brukes i dag, sier Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda til avisen Dagen.

Dagens fosterdiagnostikk medfører økt risiko for abort, gir mindre sikre resultater og utføres på få godkjente steder. Den nye såkalte NIPD-blodprøven gir ingen abortrisiko, svært treffsikre resultater, og er billigere og enklere å få utført.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har søkt Helsedirektoratet om å få ta prøven i bruk fra tiende uke i svangerskapet, to uker før grensen for selvbestemt abort.

Da søknaden ble kjent ble Bioteknologinemnda, regjeringens rådgivende organ i etiske spørsmål rundt bioteknologi, enige med Helsedirektoratet om at de skulle gjøre en foreløpig vurdering av metoden. Bioteknologinemnda er regjeringens rådgivende organ i etiske spørsmål rundt bioteknologi. Det har de nå gjort.

Lars Ødegård regner med at den nye blodprøven vil føre til at Downs syndrom nesten blir utryddet i Norge. (©NTB)