Gå til sidens hovedinnhold

Enkelte kan få tilbud om plass i annen bydel

I Bydel Østensjø får de trolig ikke full barnehagedekning før i 2010.

ØSTENSJØ: Det er å anse som et faktum at vi, ut fra det vi vet i dag, ikke vil ha plass til alle søkere innen nyttår. Da vil det ut fra foreløpige beregninger være om lag 100 barn på venteliste. Hovedgrunnen er at ferdigstillelsen av påbegynte prosjekter tar lengre tid enn det vi tidligere har fått opplyst fra dem som er ansvarlige for utbyggingen, Omsorgsbygg Oslo KF. Årsakene til forsinkelsene er mange det kan skyldes at omreguleringer tar lengre tid enn antatt, eventuelt at anbud fra entreprenører er ikke tilfredsstillende. Dersom bydelen ikke får opp prosjekter som lar seg realisere relativt raskt, så vil vi ha ventelister også etter hovedopptaket i 2009, sier barnehagesjef Tommy Grotterød.

Tilbud i annen bydel

Han forklarer at barna i det nye lovforslaget fra Regjeringen ikke vil ha krav på plass i egen bydel.

Byråd Torger Ødegaard har antydet at Oslo kommune samlet sett vil ha full behovsdekning, i henhold til Regjeringens definisjon av full barnehagedekning, innen hovedopptaket i 2009 er sluttført. Lovfestet rett til barnehageplass gjelder innen kommunen, ikke i den enkelte bydel. Dermed kan enkelte få tilbud om plass i annen bydel med overskudd av plasser, dersom det ikke er nok plasser i Bydel Østensjø.

Dersom lovfestet rett til barnehageplass fører til flere søkere, vil kommunen trenge flere plasser enn det dagens søkerlister tyder på. Vi vil altså trenge enda flere plasser for å oppnå full behovsdekning, så det er all grunn til å stå på for fullt, fortsetter han.

Ny tomt regulert

I Bydel Østensjø jobbes det fortsatt jevnt og trutt med å få till full barnehagedekning.

Grotterød forteller at det på siste byrådsmøte ble vedtatt å omregulere tomten i Hellerudveien 86-90 på Oppsal.

Tomten er endelig regulert til barnehageformål. Her ligger det nå an til at vi kan få en ny barnehage. Dersom alt klaffer, så står den kanskje på plass i august 2009. Her skal det inn en privat utbygger, og vi regner med at en ny barnehage kan gi 56 nye plasser og gjerne en friluftsgruppe med 18 barn i tillegg. Får vi flere slike prosjekter nærmer vi oss full behovsdekning, men som sagt, vi må stå på for fullt!

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre