Resultatet av den første store «folketellingen» i havet er avsluttet. Alt fra mikrober til hvaler ble fotografert og registrert. Den omfattende kartleggingen utført av 2700 forskere fra 80 land - blant dem Norge - har i løpet av ti år brakt oss en liste på rundt 250.000 arter.

Se bildekarusell nederst i saken.

De som forsker på livet i havet sier at dette bare er begynnelsen. The Census of Marine Life anslår at tre fjerdeler av artene i havet ennå ikke er oppdaget. Det gjenstår altså 750.000 arter igjen å oppdage - minst.

«Desto mindre dyrene er og jo dypere ned vi kommer, så mindre vet vi»

Seniorforsker Odd Aksel Bergstad

Stadig nye observasjoner
- Det kommer stadig inn nye observasjoner og beskrivelser av nye arter. Det forskningsprogrammet Census of Marine Life har bidratt med er en plattform og et grunnlag vi ikke tidligere har hatt, sier seniorforsker Odd Aksel Bergstad ved Havforskningsinstituttet til Nettavisen.

- Det er ennå mange habitater som ikke er undersøkt, og desto mindre dyrene er og jo dypere ned vi kommer, så mindre vet vi, sier han.

Langs Den midtatlantiske rygg
Selv ledet han den norske delen av forskningsprogrammet, MAR-ECO, som bl.a. i 2004 dro på tokt med fartøyet «G.O Sars» for studere mangfoldet av dyr langs Den midtatlantiske rygg, som strekker seg helt fra Svalbard i nord til Sørishavet i sør og der vulkanøyer som Island og Azorene er noen av ryggens topper over vann. MAR-ECO har siden engasjert 180 forskere og studenter fra 16 land.

Lite kartlagt fra før
I farvannet Island-Azorene fant man rundt 1000 forskjellige arter og et langt større mangfold enn ventet. Blant disse har forskerne beskrevet 32 helt nye arter, blant dem reka Altelatipes falkenhaugae, ulka Cottunculus tubulosus og blekkspruten Promachoteuthis sloani.

- Faunaen langs denne ryggen er ikke veldig forskjellig fra det vi finner langs kontinentene på begge sider, men det er et dyphavsområde som er lite kartlagt fra før, sier Bergstad.

- Og mangfoldet av arter både på havbunnen og oppe i vannsøylen er stort, sier han.

1000 forskjellige arter, hvorav 32 nye, virker kanskje beskjedent sammenlignet med de 250.000 artene forskerne har kartlagt på verdensbasis, men det norskledete MAR-ECO hadde relativt liten fokus på bunndyr og tok ikke for seg mikrober og såkalt meiofauna, som er det som dro opp tallet på verdensbasis.

Søt, liten ulke
De som ble fisket opp over ripa på «G. O. Sars» var blant annet en hittil ukjent blekksprut, en hel del nye svamparter, en ny reke og det Bergstad beskriver som «en søt, liten ulke» som målte 5 centimeter. Ulkearten, som ikke var kjent fra før, har fått det latinske navnet Cottunculus tubulosus, og det var Ingvar Byrkjedal ved Bergen museum og hans russiske kollega Alexei Orlov som fikk æren av oppdagelsen. Og hun som har hatt ansvaret for arbeidet med reker, Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet, fikk den nye reka oppkalt etter seg. Derfor er den nå kjent som Altelatipes falkenhaugae. Blekkspruten som ble funnet, Promocoteuthis sloani, målte 15-20 centimeter.

Hadde med TV-team
Et TV-team fra NRK fulgte det norskledete forskningstoktet i 2004. 4. november sendes TV-dokumentaren «Havlandet» i reprise på NRK2. Det ble også laget en vandreutstilling, «Dypere enn lyset», som har gått Europa rundt og vært i USA, men også vært vist i Oslo, Bergen, Tromsø og Ålesund.

MAR-ECOs innsats og resultater er også presentert i boka boka «Life in the mid-Atlantic».

3824