Gå til sidens hovedinnhold

Enorme budsjettsprekker på to nye jernbanestrekninger: Blir 8 milliarder kroner dyrere

Blir mye, mye dyrere enn forventet.

Samferdselsdepartementet melder at Follobanen mellom Oslo og Ski igjen har gått på en gigantisk kostnadssmell:

I statsbudsjettet ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 28,7 til 30,9 milliarder kroner, men nå melder BaneNOR at prosjektet vil bli ytterligere 5 milliarder kroner dyrere.

Les også: Eksperter advarer: Mener Norge ikke bør satse mer på tog

5+3 milliarder kroner dyrere

- Samferdselsdepartementet har mottatt varsel fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR om at det ikke vil være mulig å sluttføre prosjektet uten å øke kostnadsrammen vesentlig. Bane NOR vurderer at det vil kunne bli behov for å øke kostnadsrammen med inntil om lag fem mrd. kroner, melder departementet til Stortinget.

I tillegg melder de om en kostnadssmell på 3 milliarder kroner på prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

- I forslag til statsbudsjett for 2020 ble Stortinget orientert om behov for å øke kostnadsrammen for InterCity-prosjektet på Østfoldbanen. Kostnadsrammen er per i dag på 10,4 milliarder kroner. Foreløpige anslag angir at det kan være behov for å øke rammen med inntil 3 milliarder kroner. Hovedgrunnen er et anstrengt leverandørmarked.

- Vi gjennomfører en jernbanereform som gir et bedre togtilbud for pengene. Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronapandemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene. Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding.

Vet ikke hvordan det skal løses

Dette kommer på toppen av de enorme kostnadsøkningene i som ligger i jernbanen forbi Råde-Fredrikstad-Sarpsborg. Her er kostnadsanslagene tredoblet på noen få år.

- Regjeringen vil komme tilbake til hvordan vi skal løse utfordringen med økte kostnader i jernbanesektoren. Hensikten med meldingen som vi har lagt fram i dag, er først og fremst å orientere Stortinget og offentligheten om at den offensive satsingen på jernbane har blitt mer krevende. Hovedgrunnen er at flere av prosjektene har blitt mye dyrere enn det man tidligere har anslått og planlagt for, sier samferdselsministeren.

Stortingsrepresentant og samferdselspolitisk talsperson Arne Nævra (SV) sier til Nettavisen at jernbanen allerede har vær t

- Vi krever friske penger for å ta igjen etterslepet. Jernbaneinvesteringer har lenge ligget under det årlige gjennomsnittet i Nasjonal transportplan, mens veginvesteringene har vært på linja eller over med tanke på pris. Det er på tide at jernbanen også får den utbygginga den fortjener, sier Nævra, og mener at regjeringen nå kan bruke korona-krisen til å tilføre jernbanen mer penger:

- Regjeringa må nå se på utbyggingsklare jernbaneprosjekter i sammenheng med koronakrisa. Nettopp nå er det vi trenger kontinuitet i en hardt rammet entreprenørbransje med mange ansatte.

Les også: Har det rablet for nordlendingene?

Kommentarer til denne saken