Gå til sidens hovedinnhold

EØS-borgere kan få norske dagpenger i utlandet

Oslo (NTB): En uttalelse fra Efta-domstolen slår fast at Norge ikke kan kreve at mottakere av dagpenger må oppholde seg i landet.

Det betyr at EØS-borgere som har jobbet i Norge men som blir arbeidsledige kan dra til hjemlandet og samtidig fortsette å motta norsk arbeidsledighetstrygd, melder ABC Nyheter.

- I norsk folketrygdlov står det at du må fysisk oppholde deg i Norge for å ha rett til dagpenger. Efta-domstolen slår fast at Norge ikke har anledning til å stille dette kravet. Den norske folketrygdsloven er derfor i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser, sier advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin til Aftenposten.

Han representerer en svensk håndverker som ble nektet dagpenger fordi han hadde flyttet tilbake til Sverige etter at han mistet jobben på Svalbard. Borgarting lagmannsrett har bedt den europeiske domstolen om uttalelsen siden de snart skal behandle svenskens klage.

Frp krever nå at uttalelsen fra Efta-domstolen må føre til en reforhandling av EØS-avtalen.

- Det vil bli svært attraktivt å komme til Norge fra lavkostland innen EØS-området for å jobbe en kortere periode, for deretter å dra hjem til for eksempel Polen, Romania, Bulgaria og leve på norske dagpenger, sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (Frp), til ABC nyheter.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem