Gå til sidens hovedinnhold

EØS: Norges viktigste avtale

Bjørn-Kristian Svendsrud:

En viktig del av fundamentet til norsk næringsliv er frihandel. Vi er et lite land med høy produksjon og er derfor avhengig av eksport. Akkurat nå rister fundamentet vårt, og da må vi forsvare det.

Jeg skal innrømme dette: Jeg har selv vært kritisk til mye av innholdet i EØS-avtalen. Men det er en ærlig erkjennelse å snu. EØS-avtalen er Norges viktigste avtale.

Det er mange gode grunner til hvorfor EØS-avtalen er en god avtale. For det første gir den nordmenn mange personlige friheter som å jobbe, studere, reise, og til og med datasurfe fritt i flertallet av Europas land. Hovedargumentet for EØS-avtalen er likevel mye viktigere og større enn det.

EØS holder liv i norske bedrifter

Norge er et lite land med et nærmest ubetydelig marked på verdensbasis. Samtidig har vi høy produksjon av olje, gass, fisk, energi, aluminium, treforedling og andre eksportvarer. EØS-avtalen gir dermed norske bedrifter tilgang til et 100 ganger så stort marked. Det norske markedet utvides med hele 500 millioner mennesker gjennom EØS-avtalen.

Det norske velferdssamfunnet er finansiert av eksport, og for å eksportere er man avhengig av frihandelsavtaler som EØS-avtalen. Norske arbeidsplasser er helt avhengig av tilgangen til det åpne og frie markedet. EØS-avtalen holder liv i mange arbeidsplasser og hjørnesteinsbedrifter over hele landet.

Les også

Erna Solberg på EØS-jubileum: - Det er bare ett alternativ, og der har vi et grådig dårlig eksempel

Trusselen er proteksjonistiske krefter

Likevel er det mange som ønsker å gå ut av EØS. EØS-avtalen er ikke perfekt, men jeg blir skremt over enkeltes forenkling av hvor viktig avtalen faktisk er for landet vårt. FpU vil reforhandle EØS-avtalen fordi vi vil ha mer frihandel, og mindre overnasjonal styring. Vi er også imot trygdeeksport. Men utifra dagens situasjon, tatt Brexit i betraktning, må vi være såpass ærlige å innrømme at en reforhandling på nåværende tidspunkt er urealistisk. I dag er den virkelige trusselen proteksjonistiske krefter som vil ut av EØS-avtalen for å få mindre frihandel.

Handel skaper utvikling og velstand

For mange norske bedrifter og således også arbeidsplasser er EØS-avtalen vinn eller forsvinn. De syv største handelspartnere for eksport av varer fra Norge er alle medlemmer i EU eller EØS. Hele 80% av alle varer vi selger til utlandet selges til EU, og 60% av all import er fra EU. Handel med EU-landene er billigere og enklere takket være et felles regelverk.

Frihandel fremmer økonomisk utvikling og gir oss økt velstand. For at vi skal ha verdiskapning og trygge arbeidsplasser i Norge i fremtiden, er vi avhengig av tilgangen til det åpne markedet, slik at norske bedrifter får solgt sine produkter.

Gratulerer med EØS-avtalens 25-årsjubileum!

Les også

Høyre: Enten EØS – eller ny folkeavstemning om EU-medlemskap

Kommentarer til denne saken