Det har begynt å gå opp for mange: Problemet med oljeproduksjonen ligger ikke i utvinninga. Problemet ligger i forbrenningsleddet. To prosent av CO2-utslippene kommer i forbindelse med utvinning, 98 prosent i forbrenningsprosessen.

Uten å være verken matematiker eller oljeøkonom, må det være mulig å forstå at det å bruke milliarder på å elektrifisere utvinningsprosessen bokstavelig talt blir for en dråpe i havet å regne. Så godt som bortkasta penger.

For hva skjer når oljefeltene ikke lenger skal driftes av gass fra Nordsjøen?

Jo, den samme gassen blir sendt til Europa - for å brennes på kontinentet! Den minimale vinninga går altså opp i spinninga. Enkelt sagt: Elektrifisering av norsk sokkel har ingen innvirkning på de globale CO2-utslippene.

Les også: Equinor, LO og NHO enige om å kutte alle utslipp fra norsk sokkel innen 2050, melder E24 og VG

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Den eneste måten Norge kan påvirket det globale CO2-regnskapet på - det er jo det som teller; om utslippene kommer i Norge eller Kina er revnende likegyldig for vår klodes helsetilstand - er å proppe igjen borehullene. Og i hvert fall ikke åpne nye felt!

Debatten om hvorvidt norsk naturgass kan erstatte kull i Europa, lar jeg i denne omgang ligge.

Poenget er at Norge ved å satse intensivt på elektrifisering i utvinningsprosessen bedriver rein symbolpolitikk. Til glede for klima-aktivistene, men dessverre til minimal nytte for Tellus.