Pelsdyrnæringa er endelig vedtatt nedlagt, og Venstres stortingsrepresentant Guri Melby høster storm når hun antyder at pelsdyroppdretterne kanskje kan se for seg en framtid i cannabis-dyrking. «Vås!» raser lederen av Pelsdyralslaget, Guri Wormdal. Til TV 2 karakteriserer en oppdretter forslaget som «hån».

Det kan hende Guri Melbys forslag ikke er noen vinnersak for et Venstre som ser 1-tallet på gallupen. Men saklig sett har hun jo helt rett.

Cannabis til medisinsk bruk er et lovlig produkt i Norge. Problemet er at det er forbudt å produsere her i landet. En selvmotsigelse? Selvfølgelig.

Siden cannabis til medisinsk bruk er et lovlig produkt, får vi utgå fra at dette er en menneskevennlig vare. I skarp motsetning til pelsdyroppdrett, som har null verdi for menneskeheten – og som utelukkende er dyreplageri.

Så hvorfor ikke cannabis-produksjon? Et produkt som etter all sannsynlighet om få år vil omsettes under statlig kontroll, også til rein nytelse. Akkurat som alkohol.

(For den som måtte lure: Undertegnede røyker verken nikotin eller cannabis.)