Det var en beruset kvinne i Elverum som i februar i år ble dømt etter «rasismeparagrafen» i Sør-Østerdal tingrett, for å ha kommet med hatefulle ytringer overfor en ung mann i køen ved Potetbakeren i Storgata.

Hun ble også dømt for vold mot politiet, men akkurat på rasismeparagrafen ble hun senere frifunnet av Eidsivating lagmannsrett. Men nå har Høyesteretts ankeutvalg tatt anken fra påtalemyndigheten til følge.

Det betyr at Høyesterett nå skal forsøke å sette den nedre grensen for hva som skal defineres som hatefulle ytringer i det offentlige rom.

Her vil jeg tro at meningene spriker i alle retninger. Noen vil mene at det må være lov å slenge litt med leppa, særlig i fylla. Andre vil være strenge, og mene at det er viktig å sette grenser, også om du har tatt deg et par glass for mye.

LES OGSÅ: Jo, det finnes faktisk visse grenser

I rettens beskrivelse av hendelsen kan vi lese:

«Lørdag 10. august 2019 ca. kl. 02.45 i Storgata 22 i Elverum, ved matkøen til Potetbakeren, sa hun blant annet til B 'dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending' og 'sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen' og/eller lignende. Hun sa også til B 'hvordan kan du spise når folk i Afrika sulter?' og 'bryr du deg ikke om folk i Afrika?' og/eller lignende.»

Forsvareren til kvinnen har i hovedsak hevdet at tiltalte brukte ordene utlending og jævla i en slags «politisk diskusjon», der hun ønsket å få fram at hjelp til utlendinger skal ytes i utlendingenes hjemland.

En politisk meningsytring, der altså, ifølge forsvareren, der uttrykket «jævla» bare er ment for å forsterke utsagnet. Forsvareren peker også på at denne saken skiller seg fra tidligere saker, siden uttrykk som «svarting», «neger», «kakerlakk», «rotter» eller liknende ikke er brukt.

Les også: Petter Stordalen innfører munnbind for ansatte

Påtalemyndigheten mener på sin side at «jævla utlending» i seg sjøl er en forhånelse av fornærmedes etniske bakgrunn, og at utsagnet «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra» underbygger dette ytterligere.

Det pekes også på at terskelen for straffbarhet ligger lavere i saker der ytringen utelukkende er ment som sjikane. Slike ytringer nyter nemlig et «beskjedent grunnlovsvern», fordi de ikke har «noe til felles med den kjerneverdi ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet».

Som vi husker, har Høyesterett også tidligere avgrenset hva som regnes innenfor det politiske ordskiftet:

I februar ble en eldre kvinne fra Bergen dømt for å ha skrevet «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk» i et kommentarfelt på Facebook - rettet mot den da 20 år gamle samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, opprinnelig fra Somalia.

Her slo Høyesterett fast at kommentaren ikke kunne knyttes til det politiske ordskiftet, og at den derfor ikke kunne kreve grunnlovsfestet vern. Likevel ble straffen redusert fra 14 dagers ubetinget fengsel til 24 dagers betinget (dvs at hun slapp å sone hvis det ikke gjentar seg) - pluss en månedslønn i bot.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Å kalle noen en «korrupt kakerlakk» er altså ikke en politisk ytring. Jeg mente den gangen at dommen var avklarende, og skrev i kommentaren Jo, det finnes faktisk visse grenser at det er forskjell på å si sin «hjertens mening» og bare være en bølle.

Nå vil nok de fleste være enige i at det er mindre alvorlig å be en «jævla utlending» om å «dra hjem til Afrika», enn å kalle noen for «fandens svarte avkom» og «korrupt kakerlakk» på nettet.

På den andre siden er det liten tvil om at utsagnet i hovedsak var ment som ren sjikane. Og denslags mobbing kan være like alvorlig for den det rammer.

Spørsmålet for Høyesterett er derfor om det er grenser for sjikane - også i en pølsekø i Elverum.

I selve paragraf 185 heter det at det ikke er lov å sette fram en "diskriminerende eller hatefull ytring, ved å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse."