Gå til sidens hovedinnhold

Er dette årets museum?

Teknisk museum er som ett av fire nominert som «Årets museum 2011».

KJELSÅS: Vinneren kåres 25. august, og prisen har blitt delt ut av Museumsforbundet hvert år siden 1993, og den henger høyt.

Oslo godt representert

To av de fire nominerte museene er å finne i Oslo; Teknisk museum på Kjelsås og Skimuseet i Holmenkollen.

Oslo-museene kjemper mot Glomdalsmuseet, og Lofotr Vikingmuseum.

Får for kreativitet

Målet med prisen er å oppmuntre til innsats og å framheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde for andre. Den deles ut til et museum som viser særlig innsats i forhold til tilgjengelige ressurser. Prisen skal kunne deles ut for innsats i et totalt konsept eller for særlig kreative tiltak på smalere områder.

Har satset på hjernen

– På Teknisk museum arbeider vi målrettet for å skape aktuelle utstillinger, sier museumsdirektør Hans Weinberger i en pressemelding.

– I år har vi satset på et samarbeid med en av verdens mest anerkjente scenekunstnere, Robert Wilson, for å formidle hjernen og hjerneforskning i utstillingen «Mind gap», sier han.

Er en publikumsvinner

I løpet av de siste ti årene har Teknisk museum mer enn doblet besøkstallene, og Weinberger tror at museet i år vil ha over 250.000 gjester.

LES OGSÅ: Høstferierekord for Teknisk museum

– Vi håper at det er et synlig resultat av anstrengelsene våre mot visjonen om å bli Norges mest dialogorienterte, synlige og dristige museum. Fremover skal det spesielt satses på samlingsforvaltning og digital formidling. Dette vil gi grunnlag for nye og spennende utstillinger, sier Weinberger.

Juryens omtale av de nominerte:

Glomdalsmuseet, Lofotr Vikingmuseum, Norsk Teknisk Museum og Skimuseet i Holmenkollen er nominert til den nasjonale prisen Årets museum for 2011. Vinneren blir offentliggjort under festmiddagen 25. august under Det nasjonale museumsmøtet i Oslo. Det er museer, kommuner og fylkeskommuner som har sendt inn forslag, og en egen komité nedsatt av Norges museumsforbund har vurdert kandidatene til museums-Norges gjeveste pris. Felles for de fire nominerte museene er at de holder en høy kvalitet og har høy aktivitet.

Glomdalsmuseet
Museet er i løpet av noen år transformert fra et stort og tradisjonelt friluftsmuseum til en ressursinstitusjon for flerkulturelle spørsmål. Museet driver nå innsamling, bevaring, forskning og formidling på nasjonalt og regionalt nivå innenfor områdene minoritetskulturer og det flerkulturelle samfunn. Museet har særlig ansvar for romanifolket/taternes kultur og historie. Museet har fire flerkulturelle vandreutstillinger. Utstillingen om taternes historie, Latjo drom, er fast utstilling på museet. Den har vakt stor oppmerksomhet, og er sentral i museets formidlingsaktivitet.

Glomdalsmuseet feirer i år 100-årsjubileum, og har gjennom sin virksomhet bygd opp stor kompetanse også innenfor byggeskikk i Østerdalen og Solør. Museets friluftsdel består av en rekke historiske bygninger, de eldste fra 1600-tallet. Samlingen kaster lys over den østerdalske og solørske bondekulturen så vel som den sør-samiske kulturen og byggeskikken i skogfinn-områdene. Museet har bygd opp et omfattende bibliotek, med vekt på lokalhistorie og kulturhistorie i regionen. Biblioteket har også ansvar for Helge Væringsåsens store boksamling. Museet har en moderne, digital kino.

Lofotr Vikingmuseum
Museet er bygd opp på historisk grunn i en liten kommune i Lofoten. Utgangspunktet er de arkeologiske utgravningene på Borg i Leknes kommune. Lofotr Vikingmuseum har siden åpningen i 1995 utviklet seg til å bli en av de viktigste kulturbaserte attraksjoner i nord-norsk reiseliv, og har et omfattende samarbeid blant annet med Hurtigruten. Museet er også et opplevelsessenter med mange aktiviteter, spesielt om sommeren. Det har årlig over 70 000 besøkende, og tallet er økende.

Museet formidler kunnskap om livet i norsk jernalder og vikingtid med utgangspunkt i gjenstander som er funnet under de arkeologiske utgravningene. Museets lokaler er bygd opp som en rekonstruksjon av de bygningene som utgravningene har påvist på stedet. Museets vitenskapelige stab publiserer i internasjonale forskningstidsskrifter. Museet driver eksperimentell arkeologi, det vil si at man etterprøver eksperimentelt arkeologiske problemstillinger. Her er museet i front nasjonalt.

Norsk Teknisk Museum
Museet er Norges største historiske og samtidshistoriske museum for teknikk og medisin, med nasjonalt ansvar for disse områdene. Museet er kjent for sine utradisjonelle og spennende utstillinger, og har gått nye veier for å utprøve utstillingskonseptene.

I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum har museet engasjert den verdenskjente teaterregissøren og utstillingsdesigneren Robert Wilson til å sette opp utstillingen “Mind gap” – om hjernens virkemåte og betydning for menneskers personlighet. Utstillingen har vakt stor oppmerksomhet og føyer seg inn i en eksperimentell utstillingstradisjon som er bygd opp de seinere år. Museet har hatt sterk utvikling i publikumstallene, ikke minst fordi Vitensenteret gir barn og unge en unik mulighet til å prøve ut nysgjerrighet, kreativitet og eksperimenteringslyst i møte med et vell av enkle og forståelige instrumenter. Museet er slik sett en viktig aktør i Kunnskapsløftets målsetting om å styrke realfagskompetansen i befolkningen. Museets vitenskapelige personale publiserer artikler og bøker innenfor et vidt spekter av gjenstands- og vitenskapshistorie.

Skimuseet i Holmenkollen
Museet er det nasjonale skimuseet i Norge, og var det første museet i sitt slag i verden da det ble åpnet i 1923. Museet omfatter 4000 års skihistorie, og har en enestående samling av ski og skiutstyr. Museet omfatter også utstyr brukt av norske polfarere fram til i dag, og er dermed ivaretaker av en del av den norske polarhistorien. Museet gir en omfattende oversikt over skisportens betydning for Norge i nasjonsbyggingsfasen fra siste halvdel av 1800-tallet, både gjennom våre skihelter og den kongelige familiens nær tilknytning til det norske skimiljøet.

Skimuseet i Holmenkollen er plassert i nye lokaler, det aller nyeste blir åpnet høsten 2011. Det er nært tilknyttet også dagens moderne skimiljø gjennom sin plassering midt i det nasjonale skianlegget i Holmenkollen. Museet er blant landets mest besøkte og har stor medieoppmerksomhet. Museets leder har publisert en rekke bøker med tema fra norsk skihistorie. Det er eid og drevet av Skiforeningen, og mottar begrenset offentlig støtte.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021