Over 100 lungeforskere mener svevestøv og NOx ikke er så skadelig

Det er den tyske storavisen die Welt som melder at mer enn 100 tyske lungespesialister i et opprop uttaler at faren ved utslipp fra dieselbiler er sterkt overdrevet. Lungespesialistene er svært krasse i sine uttalelser og hevder at EUs grenseverdier for svevestøv og utslipp av nitrogenoksider (NOx) ikke kan begrunnes ut fra helserisiko.

EU har lent seg på tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å begrunne de strenge utslippskravene. WHO har hevdet at 13 000 mennesker dør av NOx og 80 000 av svevestøv årlig. Norske myndigheter har så lagt skylda på EU-krav for tiltak for å få ned utslippene i norske byer.

Men nå mener altså de tyske lungespesialistene at utslippskravene er bare tull.

Vi har blitt lurt før av Oslo-byrådet

Tatt i betraktning det voldsomme kjøret for å få ned utslippene i byer er oppropet fra tyske lungespesialister rett og slett oppsiktsvekkende. Omfattende tiltak har blitt gjennomført i form av høye bompenger, miljøfartsgrenser og kjøreforbud. Bare i Oslo kreves det inn mer enn 3 milliarder kroner i bompenger hvert år. En betydelig del av begrunnelsen for bompenger i byer er å bedre luften.

Politikere som ønsker å hindre bruk av bil griper ukritisk ethvert tall eller rapport de kan bruke for å argumentere for at bompenger må opp og bilbruk ned. Begynner vi å gå forskning som benyttes etter i sømmene, kan det derimot vise seg at politikerne ikke har grunnlag hverken for sine uttalelser eller tiltak som iverksettes.

I Oslo har byrådet blitt avslørt for dette før. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg hevdet i 2017 at 185 mennesker dør for tidlig årlig i Oslo pga. dårlig luftkvalitet. Dette ble brukt for å begrunne dieselforbud. Problemet var bare at den rapporten hun viste til handlet om noe helt annet. Hun misbrukte tall for å begrunne egen politikk, kom det frem like etterpå.

Luften er stort sett veldig god

Det har vært målinger av luftkvaliteten i de største byene i en god del år. I det store og hele viser målingene god luftkvalitet. For Oslo har utslippene gått ned og målingene viser at det bare svært sjelden skjer at utslippene kommer over grenseverdiene, også etter at grenseverdiene ble senket i 2015.

Ut fra dette er det vanskelig å se at myndighetene skulle ha noen sterk begrunnelse for strenge tiltak for å få ned luftforurensningen. Nye biler, uansett drivstoff, er dessuten ikke noen viktig kilde til utslipp av hverken NOx eller svevestøv. Teknologien har blitt kraftig forbedret de siste årene, og nettopp derfor går utslippene ned. Utslippene kommer mest fra eldre biler og andre kilder.

Miljøfartsgrensen oppheves

Også myndighetene ser nå ut til å mene at det ikke er så sterkt behov for de strenge restriksjonene. I alle fall så oppheves nå miljøfartsgrenser i Oslo fra og med 28. januar.

Miljøfartsgrense har vært et stridstema over mange år i hovedstaden og litt av en prestisjesak for forkjemperne av den. Da miljøfartsgrensene i sin tid ble innført viste det seg at det ikke engang var gjort på en lovlig måte. Etter hvert ble dette prøvd for retten, og i 2011 ble en mann frifunnet i lagmannsretten for å ha brutt miljøfartsgrensen på ringveien i Oslo.

Først etter at retten hadde fastslått at miljøfartsgrensene var ulovlige ble det gjort endringer i loven som gir mulighet for å innføre midlertidige miljøfartsgrenser. Men bare dersom miljøhensyn faktisk kan begrunne lavere fartsgrenser. Slik dette har vært praktisert i Oslo har det vært miljøfartsgrenser i vinterperioden. Dette ble innført i 2004.

Men nå viser det seg altså at luftforurensningen ikke er stor nok til å opprettholde redusert fartsgrense. Dermed må Statens Vegvesen med halen mellom bena skru ned 60-skiltene og skru opp 70-skiltene allerede nå i slutten av januar. Til Oslo-byrådets store ergrelse.

Kan vi ha tillit til politikerne?

Miljøfartsgrense, høye bompenger og andre tiltak svir for bilistene. Samtidig ser dette ut til å være prestisjetiltak for reguleringsivrige politikere. Når vi ser at begrunnelsen for tiltakene svikter, går det utover folks tillit til politikerne.

En lang historie med ulovlig miljøfartsgrense, svindyre bompenger og misbruk av forskning for å begrunne det hele, bidrar rett frem til politikerforakt. Når over 100 lungespesialister i Tyskland nå står frem og sier at utslippskravene bare er tull, blir det vanskelig for folk å ha tillit til myndighetenes restriktive politikk. Skal tillit til politikerne bestå, er det viktig at politikerne besinner seg både når det gjelder restriktive tiltak og bruk av forskning.

Til høsten er det kommunevalg. Bompenger og miljøtiltak blir blant de viktigste sakene. Det blir spennende å se hvordan det slår ut.

I forhold til utslipp ser det ut som myndighetene har fått et nærmest hatefullt forhold til dieselbiler. Nå slår grunnlaget for dieselhatet sprekker. Det kan de reguleringsivrige politikerne bli straffet for på valgdagen.

Det er et spørsmål om tillit. Folk liker ikke å bli lurt.