I forrige uke ble resultatene for høstens nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for alle fylkene offentliggjort, men ikke resultatene for de enkelte skolene.

Med bakgrunn i offentlighetsloven har Nettavisen søkt om innsyn i alle resultatene, og har nå fått oversendt skoleresultatene fra Utdanningsdirektoratet.

Søk på din skole
Her kan du søke på din skole:

Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen.

Her kan du søke i resultatene for 8. årstrinn (PDF)

På en skala fra 1 til 5, der 5 er best, er gjennomsnittlig resultat for hele landet 3.

Best er Oslo-elevene, med et snitt på 3,3. Rett bak ligger Akershus (3,2).

Les også: - Vi er desidert best

En skole på topp
Det er en skole som alene ligger på toppen av lista. Birralee International School Trondheim AS har fått et gjennomsnittlig resultat på 4,6.

Ikke overraskende er det de private, internasjonale skolene som har gjort det best i engelskprøven, og kaprer 10 av de øverste plassene.

Best ut av «vanlige» skoler, er Uranienborg skole i Oslo, med et resultat på 4. Ris ungdomsskole i Oslo, og Sagatun skule i Balestrand i Sogn og Fjordane, gjør det også bra, med et gjennomsnitt resultat på 3,9.

En skole på bunn
Nederst på lista finner vi Glomfjord skole i Meløy i Nordland, der elevene har et gjennomsnittlig resultat på 2,1.

Like over kommer skolene som har fått et resultat på 2,2: Krøderen skole i Krødsherad i Buskerud, Torpa barne- og ungdomsskole i Nordre Land i Oppland og Steinerskolen i Moss i Østfold.

- Målt mot nasjonalt nivå er det kun marginale endringer i engelsk på 8. trinn for den enkelte fylkene fra i fjor, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av resultatene.

- Vi er desidert best
Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, jubler over resultatene.

- Vi er desidert best i landet, sa Ødegaard til Nettavisen i forrige uke.

Engelskresultatene viser også en framgang for Oslo-elevene sammenlignet med prøvene fra i fjor.

- Vi bykser fram, og det er jeg veldig glad for. Vi reduserer antallet som scorer lavest, og øker antallet som scorer høyest, sa han, og påpekte samtidig hvor viktig det er at elevene behersker engelsk bra.

- Jeg vil også rette en takk til lærerne, for dette viser jo også at vi har veldig mange gode lærere i Oslo-skolene som hver dag gjør en stor innsats, sa Ødegaard.

- Hva er oppskriften for de gode resultatene?

- Dette gjør seg ikke selv. Det handler om at vi har mange flinke lærere og om at vi konsentrerer innsatsen om basisfagene lesing, skriving, matematikk og språk. Innsats nytter, sa han.

Tekniske problemer
I år publiseres bare engelskresultater for 8. trinn.

- Gjennomføringen av nasjonal prøve i engelsk 5. trinn ble avlyst i uke 38 på grunn av tekniske problemer, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Det blir derfor ikke rapportert resultater fra prøven i engelsk 5. trinn på nasjonalt, kommunalt eller skolenivå i år.

Nettavisen har tidligere i november publisert resultatene for de nasjonale prøvene i lesing:

Søk på din skole: Her er de beste skolene
Fylkesresultatene: Guttene leser dårligst