*Nettavisen* Nyheter.

Er du en religiøs ekstremist?

Foto: AFP/Politiet (AFP/Politiet)

Her er de sju kjennetegnene på religiøs ekstremisme.

Kristne og muslimer i Norge vil sammen ta opp kampen mot religiøs ekstremisme og har laget en liste over hva vi skal være på vakt mot.

Fellesuttalelse
Det var under en pressekonferanse i Oslo tirsdag at Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd presenterte en fellesuttalelse. Der minnet Mehtab Afsar og Berit Hagen Agøy, begge generalsekretærer for sine respektive paraplyorganisasjoner, om at religiøs ekstremisme gir seg utslag på flere plan: Terrorhandlingene mot USA 11. september 2001 og Oslo/Utøya 22. juli i år er to eksempler på to store tragedier som kommer som et resultat av slik ekstremisme.

Familievold og gravskjending
Men religiøs ekstremisme truer også menneskers liv, velferd og rettigheter på et mer hverdagsliv plan, uten at det får den samme oppmerksomheten, mener Afsar og Agøy. Ifølge de to skjer det for eksempel ved religiøst legitimert vold i nære relasjoner, når hellige steder skjendes og når deltakere i offentlige debatter trues.

- Uavhengig av omfanget kan vi ikke akseptere at enkeltmennesket eller grupper på ulike måter blir ofre for religiøs ekstremisme, heter det i fellesuttalelsen.

Der lister de opp en rekke kjennetegn på religiøs ekstremisme. Her er punktene, som vi har skrevet om til du-form:

Sju kjennetegn
* Du har en oppfatning om at du alene har den korrekte forståelsen av egen religion, slik at du ikke kan samarbeide med andre som har andre oppfatninger, selv ikke innen din egen religiøse tradisjon.

* Du har en overbevisning om at det finnes bestemte grupper som det ikke er mulig å leve sammen med og som du derfor vil bekjempe eller fjerne, enten fra samfunnet som helhet eller fra konkrete steder eller områder.

* Du bidrar til devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte grupper og er en motstander når det gjelder at menneskerettigheter skal gjelde for dem.

* Du anklager annerledes troende for å ha bestemte politiske, verdimessige eller religiøse meninger, uten å ha dem selv få lov til å definere hvem de er eller hva de tror.

* Du bruker kjønnsbaserte hierarkier og maktstrukturer der kvinner ikke blir innrømmet menneskerettigheter og menneskeverd på linje med menn.

* Du bruker et hatefullt språk og oppfordrer til kamp mot bestemte grupper og mot andre som er uenige med deg.

* Du er villig til å bruke terror, vold eller andre former for makt for å tvinge konsekvenser av egen religionsoppfatning på andre.

Les hele fellesuttalelsen og lista med kjennetegn her (PDF)

- Tvinger sin oppfatning på andre
- Jo flere av disse kjennetegnene som er til stede i et konkret tilfelle, jo mer alvorlig er det, mener Mehtab Afsar og Berit Hagen Agøy. De understreker at det ikke er grunnlag for å bruke begrepet religiøs ekstremisme om alle som er sterkt engasjert av sin tro og lever ut dette engasjementet. Problemet oppstår, mener de to talspersonene, når man tvinger konsekvenser av egne religiøse og ideologiske oppfatninger på andre.

Vil feie for egen dør
Sammen tar Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke avstand fra alle former for religiøs ekstremisme. Særlig er de opptatt av å oppdage dette i egne rekker og de oppfordrer blant annet religiøse ledere, menigheter og forsamlinger til å ta til orde mot hatefull og truende omtale av andre, ikke minst i media og på internett. De oppfordrer videre til å motarbeide hatefull omtale og trakassering av kvinner, og de ber media og offentligheten om å nyansere sin omtale av religion når vold og tvang blir begått i religionens navn.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.