Gå til sidens hovedinnhold

Er du norsk?

Milliarder av skattekroner er brukt på ulike forsøk på integrering. Samtidig har vi norske byråkrater som aktivt forsøker å redefinere norske verdier for å passe til islam.

Resultatet ser vi i dag:

Etter min mening har Norge mislykkes med den såkalte integreringspolitikken som har blitt ført i flere tiår.

Vi må slutte å tro på multikulturalismen. Den er fin i teorien, men ikke i praksis. Slik jeg ser det, finnes det ikke multikulturalisme lenger, det er ulike parallelle kulturer med ulike grunnleggende verdier som prøver å vinne over hverandre.

Den som vinner er den som er sterkest. Og islam med sin mannssjåvinistiske ideologi og voldsbruk ser i dag ut til å vinne over en kultur som har lært å være myk med en feministisk religion.

Tiden er derfor inne til å innse at vi trenger moderne kulturell assimilering, som kan åpne veien til optimal integrering. For assimileringen av minoriteten har gått for sakte.

Særlig trist er det å se at mange i det som kan bli en ny, imporert underklasse ikke har klart å akseptere storsamfunnets premisser.

Dagens situasjon, med omfattende bruk av hijab, burka, barnehijab, bygging av moskeer og bedehus, voldskriminalitet blant ungdom og mindre respekt og tillit til polititjenester er tegn på en dårlig og nesten mislykket integrering.

Det er viktig at de som har kommet får lære seg å lese, skrive, forstå norsk - men også tenke og leve norsk. Hvordan kan for eksempel mannen som har lærerutdanning og blir opphisset av å håndhilse på en kvinne integreres?

Her hjelper det ikke å lære språket, man må forstå den norske kulturen og mentaliteten bak demokratiet. Og de som bidrar til å fortsette i gal retning er de som støtter religionen islam uten å forstå den.

Et godt eksempel på dette er Hanne Bjurstrøm, fagjuridisk rådgiver for staten, som i slutten av fjoråret støttet de mørke tankene til den omtalte læreren - og som i fullt alvor mener at religiøse tvangstanker uten grunnlag i Koranen skal trumfe norsk likestilling.

Kort sagt har likestillings- og diskrimineringsombud Bjurstrøm begynt å redefinere likestilling for å passe til konservativ islam.

Da er mitt spørsmål: Hvorfor fortsetter Hanne Bjurstrøm og liknende feminister å "lese" saken slik at hun ser en «stakkar» som trenger beskyttelse - istedenfor å forstå at dette er et hensynsløst maktspill?

Er du norsk?

Hvor mange av tredje generasjon av innvandrere eller nykommere svarer ja når man spør om de er norske? Ikke mange. Vanlige svar er: – Ser du ikke at jeg er somalier? – Jeg er først muslim, deretter pakistaner og tilslutt norsk.

Er det dette vi kaller integrering?

Faktum er at de ikke kan kalle seg norske, fordi de ikke føler seg norske. For tanken om å integrere seg med ett bein i hjemlandet, den virker ikke. De må bestemme seg. De må lære seg at når norsk kultur kommer i konflikt med opprinnelsskultur eller religion, så MÅ norsk kultur ha forkjørsrett.

Det var ingen nordmenn som tvang dem hit, og ingen tvinger dem til å bli her. Det er storsamfunnet som må sette premisser, ikke de som kommer her og fortsatt ser på kvinner som et kjønnsorgan.

Eneste farbare vei er moderne kulturell assimilering.