Dette er gode nyheter for unge som synes lekser er bortkastet tid: Kanskje har de et poeng. Amerikanske forskere har i alle fall prøvd - uten hell - å finne en sammenheng mellom lekseinnsats og gode karakterer.

18.000 tiendeklassinger
Forskerne som nylig publiserte sine funn tok for seg 18.000 tiendeklassinger og undersøkte karakterer og data fra en spørreundersøkelse. I en analyse av tid brukt på hjemmelekser og sluttkarakkterer i de aktuelle klassene var det ingen påviselig sammenheng.

Men likevel...

Men - og dette kan tilhengerne av lekser merke seg - de fant at det var en sammenheng mellom hva elevene presterte på standardiserte prøver og hvor mye tid de brukte på lekser.

Tror lekser brukes feil
- Våre funn gir en pekepinn om at hjemmelekser kanskje ikke brukes slik de burde, sier prosjektleder Adam Maltese, assisterende professor i realfag ved lærerutdanningen ved Indiana University ifølge nettstedet Phys.org.

Hans kollega Robert H. Tai, assisterende professor for realfag ved lærerutdanningen ved University of Virginia, understreker at hjemmelekser ikke kan erstatte god undervisning.

MEST LEST PÅ NETTAVISEN:

For stort pensum, for liten tid
- Jeg tror det vi har funnet er et resultat av flere uheldige omstendigheter, der det første er at et for stort pensum skal presses inn i for liten tid i klasserommet. Det fører til behov for mer lekser.

- Det gjør det ikke lettere å lære når elever skal bruke mer tid hjemme på noe som er vanskelig å forstå og kanskje bør forklares av en lærer. Det kan istedet forvirre dem, sier Tai.

En leksefri skole
Nettavisen skrev tidligere denne måneden om Digermulen skole i Lofoten der de ikke har hatt lekser på tolv år.

Les saken her: På denne skolen har de ikke hatt lekser på tolv år

Der mener rektor Gunnar Aarstein elevenes arbeidsdag med skole og SFO er lang nok og at lekser produserer skoletapere. Han mener det er undervisningen i klasserommet som er det avgjørende. Aarstein kunne vise til gode erfaringer ved sin skole, der elevene oppnår bedre karakterer enn landsgjennomsnittet når de går ut. Digermulen skole ligger også over fylkesgjennomsnittet og over snittet i Vågan kommune når det gjelder karakterer.

En sak som engasjerer
Vår sak om Digermulen skule engasjerte leserne og utløste en ivrig debatt i kommentarfeltet.

Mange foreldre ga uttrykk for skepsis og dårlige erfaringer når det gjelder barnas lekser.

- Her i huset har lekser skapt masse unødvendige krangler og gråting, fortalte en mor fra Sande i Vestfold.

- Jeg er så utrolig enig med deg. Det ødelegger kjempemye av den lille familietiden man har når foreldre må jobbe fullt og så hjem og få unger til å gjøre lekser, skrev en mor fra Drammen.

En far med barn i Montessori-skolen fortalte at de har fast skoletid fra 08.30 til 15.00 og ingen lekser og at det fungerer fint.

En som selv hadde gått på Digermulen skole fortalte:

- Jeg har gått på dene skolen her fra jeg begynte i 2. klasse. Etter at vi fikk leksefri skole fikk vi mer fritid hjemme i stedet for lekser. Vil virkelig si at dette er en god ting som flere skoler i landet burde gå inn for, skrev han.

Men langt fra alle ønsker seg leksefri skole:

- Leksefri passer bra for de foreldre som synes det er greit å overlatle ansvaret for barnas oppvekst til skolen. Det kunne ikke falle meg inn, skrev Kjetil Prestesæter fra Høvik i kommentarfeltet.

Fakta om lekseundersøkelsen

Når er det bryet verdt å gjøre lekser? Det var spørsmålet forskere fra Indiana University, University of Virginia og University of Macau stilte seg. De brukte spørreundersøkelser og data fra to omfattende undersøkelser på amerikanske higschool-elever gjort i 1990 og 2002 og undersøkte sammenhengen mellom karakterer i matte- og naturfag og tid brukt på hjemmelekser. Forskernes konklusjon ble at det ikke er noen påviselig sammenheng mellom tid brukt på lekser og karakterer, mens forskerne derimot fant en sammenheng mellom hjemmelekser og resultater på standardiserte kunnskapstester, altså slik norske skoler har for eksempel gjennom Nasjonale prøver.

Les mer på The High School Journal og Phys.org

Ungdomspartier krever leksefri
Ungdomspartiene Rød Ungdom, AUF og Unge Høyre har kastet seg inn i diskusjonen angående leksefri skole for grunnskoleelever. Rød Ungdom og AUF er for leksefri skole, mens Unge Høyre er i mot. Tidligere i høst demonstrerte Rød Ungdom i Oslo og Trondheim og på flere skoler i landet. De mener at den regjeringen bør følge Frankrikes eksempel og innføre leksefri skole, skriver Romerikes Blad etter en demonstrasjon på Romerike.