Det hevdes ofte og av mange at maten er så dyr i Norge. Og det er i og for seg riktig – hvis man bare ser utvalgte deler av sannheten.

Eurostat publiserer årlig en oversikt over matprisene i Europa der de setter gjennomsnittsprisen for mat i EU til indeks 100 og så sammenligner prisene i de enkelte land opp mot denne indeksen. Disse tallene viser blant annet at Sveits har de relativt sett dyreste matvarene i Europa (indeks 169) tett fulgt av Norge på andreplass med indeks 166 – etterfulgt av land som Island, Danmark, Østerrike og Sverige. Norske matvarer er altså 66% dyrere enn gjennomsnittet i EU. De laveste prisene finner vi – ikke overraskende i land som Makedonia, Romania., Polen og Albania der prisene ligger langt under gjennomsnittet for EU. I grafikken nedenfor vises tallene for alle land som er med i undersøkelsen.

Og sånn sett kan det synes som er det er grunnlag for å hevde at norsk mat er dyr – og skylde på alt fra norsk landbrukspolitikk, norske bønder og deres samvirker, aktørene i detaljhandelen eller hva det nå måtte være man ønsker å dytte skylden over på. Når sannheten er at de høye prisene ganske enkelt skyldes at vi har mye penger. Det er ikke særlig komplisert. Det er faktisk så enkelt at selv økonomer burde forstå det.

Oversikten nedenfor viser BNP per innbygger indeksert mot gjennomsnittet i EU. Av denne oversikten framgår det blant at Norges BNP per innbygger ligger på indeks 249 – tett fulgt av Sveits som har indeks 210. Island, Irland, Danmark, Sverige og Nederland scorer også høyt på denne listen, mens land som Bosnia, Albania og Makedonia ligger sørgelig lang nede. Prisen på mat i Norge ligger altså 66% over gjennomsnittet i EU, mens BNP per innbygger i Norge ligger 149 prosent over gjennomsnittet i Europa.

Det er først når man slår disse to indeksene sammen at det hele gir noen mening. Hvis vi – for enkelthets skyld – tar prisindeksen på mat og deler med indeksen for BNP per innbygger får vi at tall som sier noe fornuftig om prisnivå og kjøpekraft og hvorvidt maten i Norge er dyr eller ei. Norge ligger her på andreplass i Europa – det er bare Irland der maten er relativt sett billigere enn i Norge når vi også tar hensyn til BNP per innbygger.

Det skal innrømmes at det sikkert finnes mer nøyaktige og sofistikerte måltall for folks kjøpekraft enn BNP per innbygger, men poenget er likevel at det blir misvisende å bare sammenligne priser i de enkelte land uten å ta hensyn til ulikhetene i landenes økonomi.

Vi i Norge synes mat i andre land er billigere enn hjemme hos oss, men årsaken er at det oppleves slik når vi eksporterer vår enorme kjøpekraft.

Maten i Norge er altså billig. Punktum!