Orkanen Dorian har tatt flere menneskeliv under sine herjinger på Bahamas, og onsdag traff den kysten av Florida. Orkanen har gradvis avtatt i styrke og er nå nedjustert til kategori 2. Men Dorian er blant de kraftigste orkanene som noensinne er registret i Atlanterhavet, skriver The Washington Post.

På søndag hadde Dorian en maksimum vindstyrke på 185 mph (297 km/t) og vindkast på over 220 mph (354 km/t). Dermed har Dorian en delt førsteplass på å være den kraftigste orkanen i Atlanterhavet som har truffet land. Den såkalte Labour Day-orkanen i 1935 var registrert med samme styrke, melder Associated Press.

For å oppnå kategori 5-status på orkanskalaen «Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale», må vindstyrken ligge på over 252 km/t, noe Dorian klarte med glans.

Her kan du følge stormen direkte.

Menneskeskapt monsterorkan?

Nettavisen har intervjuet en klimaekspert for å få svar på hvorvidt Dorian, og andre «monsterorkaner», er menneskeskapt i den forstand at de er blitt større og farligere som følge av klimaendringer.

- I hvilken grad er Dorian forårsaket og påvirket av klimaendringer?

- En enkelt orkan kan vi stort sett ikke si noe om før vi har gjennomført mange modellsimuleringer med og uten klimaendringer. Grunnen til at dette er vanskelig, er at det er såpass få orkaner hvert år, kanskje fem-seks stykker, og de kommer såpass ulike steder at det tar litt tid før vi kan si om klimaendringer har påvirket dem, sier klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bjørn Hallvard Samset, til Nettavisen.

- Men vi forventer en del ting ut fra ren fysikk, som også ser ut til å stemme med det vi ser. Dette at de vokser seg sterkere enn før og at det skjer raskere. Det som gjør at en orkan vokser, er varmen i sjøvannet. Vi vet at alt hav i verden blir varmere, og spesielt i disse områdene hvor orkaner formes. De har rett og slett mer «mat» når de dannes, sier Samset.

- Det andre er at når den først er dannet, er luften varmere. Og da kan den holde på mer fuktighet. Den er sterkere enn før og har med seg mer vann når den dundrer avgårde inn mot land.

- Det tredje er at den mest skadelige effekten fra en orkan ofte er stormflo, der vannet dyttes opp på land. Og når havet stiger blir det lettere for orkanen å dytte vannet lenger inn på land. Alt det kan vi regne med som en faktor for denne orkan Dorian også.

- Dorian er mest sannsynlig blitt større og sterkere på grunn av klimaendringer. Det er en kvalifisert vurdering ut fra det vi vet om hvordan orkaner dennes og det vi vet om klimaet.

- Hva vil skje med orkanene etterhvert som klimaendringene blir større?

- Vi regner med at orkanene vil bli sterkere. De får mer mat, rett og slett. Selv om vi ikke kan slå i bordet med 30 år med målinger, tyder alle fysiske prinsipper på at orkaner kommer til å bli sterkere.

Færre orkaner med klimaendringer?

- Det forskere ikke har klart å etablere ennå, er hvor ofte de vil dannes. Dette har med stabiliteten i atmosfæren å gjøre – hvor ofte man får denne typen oppdrift til å starte en orkan. Det kan bikke i begge retninger. Det kan bli hyppigere eller sjeldnere. Dette vet vi ikke.

- Mange av de kraftigste orkanene har kommet det siste tiåret. Og flere av dem deler den karakteristikken at de vokser seg sterke ganske raskt. Og så når de begynner å nærme seg land, beveger de seg sakte. Forskning tyder på at orkaner kommer til å bevege seg saktere. Det har å gjøre med hele den globale sirkulasjonen – de vindene som dytter på disse orkanene.

- Det ser vi med Dorian også. Den satte seg fast over Bahamas i tolv timer. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ser ut på Bahamas etter at en kategori 4-orkan har dundret over der i tolv timer. Det er helt ekstremt. Orkaner er en klimarisiko vi må ta hensyn til.

Utvide skalaen til kategori 6?

- Finnes det et tak for orkanstyrke?
- Det er et tak på hvor sterke vinder en regner med at en orkan kan skape. Det er det man har bygget denne orkanskalaen utfra, som går til kategori 5. Men nå ser man at orkanene begynner å bli sterkere i forhold til denne skalaen. Så det er en del som har sagt at vi trenger en kategori 6 etter hvert, fordi forholdene er blitt annerledes.

- Det er en del klimaforskere, blant annet James Hansen, som advarer om at de kan bli ekstremt store. Han har blant annet skrevet boken «The Storms of my grandchild». Han er ganske på ekstremsiden.

- Det som taler imot å legge til en kategori 6, er at det er en ren psykisk effekt. Med en kategori 6 vil folk kunne tenke at 5 ikke er så ille. Men nivå 5 vil likevel være like skadelig som før.

Samset sier at til tross for klimaendringer og stigende havtemperaturer, vil det aldri oppstå forhold som gjør at monsterorkaner kan ramme kysten av Norge.

- Du vil ikke få denne typen orkaner langs kysten av Norge. Vi må ha ganske varmt sjøvann for at en orkan skal dannes - rundt 26 varmegrader. Det får du bare rundt ekvator. Restene fra orkaner i Atlanteren har derimot truffet oss som litt slappe høststormer, sier han.