Oslo (NTB): – Jeg vil sende ut brev med informasjon til de uføretrygdede. De vil motta brev fra Nav med informasjon om hva de vil få i bruttoinntekt og at alle vil beholde uføregraden sin. De unge som har ytelsen ung ufør vil beholde rettighetene sine, sier Eriksson til Trønder-Avisa.

Dermed kvitterer han tilsynelatende ut en bestilling som partiets nestleder Per Sandberg kom med i et intervju med Dagens Næringsliv lørdag:

– Jeg har sagt til Robert Eriksson at han 1. januar, når budsjettperioden begynner, personlig skriver et brev til alle som har uføretrygd. Der må han forklare og sette opp hvordan endringene slår ut for den enkelte, sa Sandberg.

Det er uvisst om brevet Eriksson varsler er et annet enn det Nav omtalte allerede i april:

«I perioden oktober til desember sender Nav ut omregningsbrev til de som mottar uførepensjon, med informasjon og beregninger av den nye uføretrygden. I brevet får du vite hva du får i uføretrygd fra 1. januar 2015, og hva de nye reglene betyr for deg», kunngjorde Nav på sine egne nettsider 30. april.