Gå til sidens hovedinnhold

Erkjenner tap i kunstissaken

Pål E. Torkildsen er skuffet over departementets avgjørelse. Nå blir det viktig for Naboaksjonen å følge nøye med på byggeprosessen.

Bogstad: – Jeg synes det er trist at Solheim nå setter sitt godkjenningsstempel på planene. Nok en gang er det den organiserte idretten som vinner på bekostning av andre verdier. Naboaksjonen har jobbet med saken siden høsten 2007. Vi har registrert at ulemper og konsekvenser hele tiden er blitt underkommunisert og til dels bagatellisert, sier Torkildsen, som reagerer på at det ikke er lagt større vekt på Riksantikvarens innsigelse.

Les også: Det blir kunstisbane på Bostad

Riksantikvaren uten innsigelsesrett

– Jeg er bekymret når jeg ser at Riksantikvaren og hensynet til kulturverdier blir overkjørt. Riksantikvaren har ikke selvstendig innsigelsesrett, men fungerer bare som ren høringsinstans i forhold til Markaloven og jeg frykter at dette svekker kulturvernet.

Dypt uenig

– Jeg er dessuten dypt uenig i Miljøverndepartementets vurdering når det gjelder sambruket golf og bandy. Kvalitativt er det to helt forskjellige idretter. Golf er en parkidrett, mens bandy i denne sammenheng blir en anleggs/stadionidrett med mye større konsekvenser. Her blir et åpent og fritt område mot Marka sperret av om vinteren.

Han er også redd for trafikksituasjonen.

– Når vi i dag ser hvor forferdelig trafikken fra Røa mot Sørkedalen er på store utfartsdager, så frykter jeg det verste. Det vil ikke bli bedre med trafikken til kunstisbanen ut i et komplisert kryss.

Strølyset

I departementets avgjørelse ligger det sterke føringer for å hindre strølys utenfor banen.

– De har fokusert på strølyset men sier ikke noe om det reflekterte lyset. I disse dager ser vi effekten av det reflekterte lyset fra Holmenkollen. Dette vil bli tilsvarende fra Bogstad i en mindre målestokk, men like sjenerende for alle dem det rammer. I vedtaket til departementet beskrives løsninger men nett eller seil mellom lysstolpene som utbygger vil ta i bruk for å begrense strølyset. Dette virker meget spesielt og jeg håper at reguleringsmyndighetene ikke aksepterer det. Departementet har satt krav til begrensninger i strølyset og dette må utbygger overholde uten å ta i bruk uakseptable løsninger som sperrer innsyn mot Bogstadparken. Naboaksjonene viktigste oppgave fremover er å samordne oss og passe på at rammer og forutsetninger i reguleringsplanen blir overholdt og ikke uthules gjennom dispensasjoner. Dette gjelder også for den senere driften. Utover dette må vi vel erkjenne at det blir en bane. Det er ikke mange ankeinstanser igjen, sier Torkildsen.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter