Torsdag klokken 10 legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen gjøre Individuell jobbstøtte (IPS) til en varig ordning, får Nettavisen bekreftet.

- Vårt viktigste arbeid de neste fire årene er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Hvis vi skal greie det må vi få flere i jobb. Når vi nå ligger an til sterkere økonomisk vekst de kommende årene vil det være avgjørende at vi lykkes med å sørge for at også folk som har stått utenfor arbeidslivet kommer inn på mer varig basis. Derfor må vi satse mer på ordningene som virker, sier statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

Dobles fra 100 til 200 millioner

Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til IPS fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner.

· Individuell jobbstøtte har vist seg å være et vellykket prosjekt som hjelper folk med psykiske problemer og får dem inn i jobb. Jeg er opptatt av at vi bruker mer penger på det som virker, fremfor å bare bruke mer penger. Derfor gir vi Nav muligheten til å styrke innsatsen og sikrer at det blir en varig ordning, sier statsministeren.

- Gi folk med hull i CV-en en sjanse

Hun mener hull i CV-en ikke bør være en brems for fremtidig innsats:

- Jeg syns det er viktig å styrke innsatsen knyttet til arbeid og psykisk helse, særlig overfor unge som sliter med psykiske helseproblemer. Det er mye god mental helse i å ha en jobb å gå til. Det vil jeg at flere skal få oppleve. Og jeg syns at næringslivet skal bli enda flinkere til å gi folk med hull i CV-en en sjanse. Alle fortjener en ny mulighet.

I forrige uke besøkte hun Askim og snakket med personer som har vært på IPS-ordningen og de som jobber med ordningen.

- Det er ingen tvil om at resultatene som oppnås med denne modellen er noe flere burde strekke seg etter, sier statsministeren.

Gis fullmakt

Pengene kommer gjennom å omdisponere midler.

- Hvordan omdisponeres midlene?

- Arbeids- og velferdsetaten gis fullmakt til å omdisponere inntil 200 millioner kroner fra arbeidsmarkedstiltak til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett. Dette gjør det blant annet mulig å styrke etatens innsats for arbeidsinkludering av personer med psykiske helseproblemer gjennom individuell jobbstøtte (IPS), får Nettavisen bekreftet.