Gå til sidens hovedinnhold

Erna slår alarm om guttene som henger etter jentene: – En ny likestillingskamp

– Noe av det styggeste du gjør mot et menneske, er å fortelle dem i en alder av 25 år at vi ikke har bruk for deg i vårt samfunn. Det gjør vi med en del av disse guttene, sier Erna Solberg.

LANGESUNDSFJORDEN (Nettavisen): Høyre og Erna Solberg ønsker å hindre at unge menn faller utenfor samfunnet.

Det kan nemlig få massive konsekvenser, skal man tro henne og Høyres førstekandidat i valgkretsen Telemark, Mahmoud Farahmand.

Farahmand er også spaltist i Nettavisen.

På en båttur mellom Helgeroa og Yara-fabrikken i Porsgrunn satte Nettavisen seg ned med Høyre-duoen for å snakke om konseptet «mannefall».

Vinner Solberg et historisk tredje valg på rad kommer det en reform av ungdomsskolene, lover hun.

Les også: Reiser til Danmark for å unngå CO2-avgiften: – Helt håpløst

Inn skal flere valgbare yrkesfag, en oppfølgingsplikt av elever med fravær og en tilrettelegging for flere såkalte profilskoler, som spesialiserer seg på enkeltområder for eksempel realfag, idrett eller språk.

For videregående skoler (VGS) er regjeringens fokus blant annet å sikre flere læreplasser innen yrkesfag.

– Guttene henger etter jentene på karakterer, leseferdigheter og gjennomføring av VGS, sier Farahmand.

– Når jeg snakker med rektorer, så sier de at skolesystemet har ivaretatt læringen som jenter har lettere for å ta imot. Der kommer dette med praktiske fag i ungdomsskolen inn.

Les også

Bjarne Brøndbo om kritikken fra Ap: – Jeg er ikke en kynisk kapitalist

– Vi skaper et tapersamfunn

Farahmand og Solberg er enige i at årsaken til at guttene henger etter på skolen er at den er bedre tilpasset jentene.

Når altfor få gutter fullfører skolen, får det en dominoeffekt, sier de.

– Én ting er effekten av det på arbeidsmarkedet, hvor vi risikerer å få en større økonomisk forskjell mellom kjønnene, der gutter i større grad havner utenfor. Men de blir også mindre attraktive på datingmarkedet, sier Farahmand.

Les også: Sylvi Listhaug tar Åge Hareide i forsvar: – Ytringsfriheten er under press

Han viser til den danske dokumentarserien Mannefall, om det økende antallet ufrivillig barnløse og ensomme menn, som ble en seerhit hos NRK i vår.

Det skaper en snøballeffekt hvor flere menn havner utenfor samfunnet, kommer det fra Farahmand, som sier det vil få store konsekvenser hvis man ikke tar grep.

– Vi skaper et massivt tapersamfunn, og effekten av det er en utenforskap som kan resultere i ekstremisme. Disse guttene blir et bytte for rekruttering inn i ekstreme miljøer. Det ser vi i noen samfunn hvor dette allerede er en realitet, som Pakistan, Iran, Australia og USA.

– Dette er også en likestillingskamp, slår Solberg fast.

Dystre tall

I 2019 leverte Stoltenbergutvalget en dyster rapport om kjønnsforskjeller i skolen.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.
  • Jentene gjør det bedre enn guttene i VGS. De får i gjennomsnitt bedre karakterer enn guttene, og det er langt flere gutter enn jenter nederst i karakterfordelingen.
  • Fem år etter påbegynt VGS-opplæring er det rundt 30 prosent av guttene og 20 prosent av jentene som ikke har fullført.

  • Det er omtrent 8000 søkere som hvert år ikke får læreplass. Blant disse er syv av 10 gutter.
  • Kun halvparten på yrkesfag fullfører på normert tid.
  • På mange studier med høye karakterkrav er kvinneandelen høy. Kvinner utgjorde rundt 65 prosent av de som fullførte medisin og jus og godt over 70 prosent av de som fullførte psykologi, veterinærmedisin, odontologi og farmasi.

– Akkurat nå har vi en viss likestillingsutfordring, men om 40 år kan den ha endret seg betydelig, så vi må iverksette tiltak nå, sier Farahmand.

Les også: Slik skal Erna Solberg vinne valget

– Det får ringvirkninger, kommer det fra Solberg.

– Dette er en sosial ulikhet som er annerledes enn det vi vanligvis snakker om. Du får ikke brukt ressursene dine, og over tid fører det til sosiale ulikheter, sier hun om det å ikke fullføre skolegangen.

– Man risikerer å få en gruppe med frustrerte unge menn og gutter. For noen handler det om passivitet og utenforskap, mens det for andre kan resultere i rus eller ekstremisme. Ikke at det skjer med alle, men summen av dette kan bli større.

– Noe av det styggeste du gjør mot noen

Farahmand trekker en parallell til sin egen oppvekst. Mange av de han vokste opp med havnet utenfor i en tidlig alder. De hadde én viktig ting til felles, sier han.

– De fant seg ikke til rette på skolen, så da ville en mer praktisk rettet ungdomsskole vært mye bedre for dem.

– Noe av det styggeste du gjør mot et menneske, det er å fortelle dem i en alder av 25 år at vi egentlig ikke har bruk for deg i vårt samfunn, fortsetter Solberg.

– Det forteller vi en del av disse guttene som ikke helt finner seg til pass. Noen av dem finner seg rette med at de får seg en jobb, men en del av de jobbene kan etter hvert bli automatisert vekk, vet du, sier Solberg i en alvorspreget tone.

– Og det ser vi allerede på Grønland, skyter Farahmand inn.

– En del av jobbene der er allerede automatisert vekk. Det er færre jobber, og de krever høyere kompetanse. Derfor er reformene vi har satt i gang viktig - for individene, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Dating-gapet

Det at kvinner i større grad vil dominere på universitetene kommer til å få ulike utfall. Ett av dem vil finne sted på datingmarkedet.

Les også: Her er Oslos nye «sydenstrand» på 100 meter

Ifølge 2015-boka Date-onomics foretrekker kvinner med høyere utdanning å finne en make med et likt utdanningsnivå.

Boka forklarer hvordan utdanningsgapet mellom kjønnene fører til at stadig flere høytutdannede kvinner sliter med å finne en partner.

Det fordi det blir færre menn per kvinne blant dem med høyere utdanning, og at menn som har flere kvinner å velge i har lettere for å ri flere hester samtidig, heller enn å slå seg til ro.

Les også: 14 mil til nærmeste sykehus, men Erna lar seg ikke rikke: - Ikke nok fødsler

Problemet kan treffe Norge for fullt, skal man tro tallene fra Stoltenberg-utvalget.

«I 2040 kan vi forvente at 61 prosent av menn og 89 prosent av kvinner i arbeidsstyrken vil ha høyere utdanning» står det i utredningen.

I dag er tallene 57-40 favør kvinner i gruppen 30-39 år.

Effekten på datingmarkedet påvirker igjen fødselsraten, kommer det fra Solberg.

– Kvinner får til sammen færre barn, men det er like mange kvinner som får barn. Men de får barn med færre menn.

– Du mener at vi får flere ufrivillig barnløse menn?

– Ja, for det er jo sånn at menn som får barn, de får flere barn, men det er flere av dem som ikke får barn. Summen av dette er en følelse av at samfunnet ikke har helt bruk for deg og at du ikke finner din plass. Da får du mindre lojalitet til samfunnet.

Dette er også dyrt for samfunnet. SSB-tall viser at 60 prosent av alle som mottar økonomisk sosialhjelp er enslige uten barn.

Men det utgjør også en risiko.

– Det er ofte blant de som står utenfor samfunnet, men ikke nødvendigvis utenfor arbeidslivet, at man ser rekrutteringen til høyreekstremisme. Man ser at ideologer innen jihadisme har gått etter unge lovbrytere, advarer hun.

– Det er lavthengende frukt. Hvis du er utenfor, så kan du finne din plass hos noen som ser deg, og sier de har bruk for deg, sier Farahmand.

Mot slutten av samtalen kommer de to inn på at det også er andre faktorer som spiller inn.

– Gutter som vokser opp uten gode, mannlige rollemodeller kan også være et problem, sier Farahmand, mens Erna sier at gutter og jenter i ung alder har godt av å lære av hverandres egenskaper.

– I barnehagen lærer jenter tidligere å sitte i ro og jobber med for eksempel perler, mens guttene er høyt og lavt. Vi trenger at jenter klatrer mer i trær, og at gutter lærer seg konsentrasjon litt bedre før de begynner på skolen.

Årets storingsvalg finner sted 13. september, mens forhåndsstemmingen starter 10. august.