«For eller mot ulv?»

Lite fenger folk mer enn den ofte forenklede rovdyrsdebatten, som tirsdag fikk 10.000 til å gå å fakkeltog mot regjeringens politikk.

Demonstrantene mener at regjeringen ikke følger opp rovdyrforliket fra Stortinget, og lar for mange ulv leve i norske beiteområder.

– Grensen er nådd. Nok er nok, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sin appell til folkemengden.

Men kritikken preller av statsminister Erna Solberg (H):

- Senterpartiet driver et bevisst forsøk på å bygge noen forskjeller i Norge som ikke er der. Norge er et land med små forskjeller og med stor nærhet mellom politikere og folk. Jeg synes ikke noe om politikere som prøver å skape konflikter og forskjeller som ikke er der, sier Erna Solberg på FB-siden til Høyre.

Statsministeren mener dette er en helt bevisst strategi fra Vedum:

- Mange har kritisert meg for å ikke slå ned på ordbruk. Men dette dreier seg også om vil du bygge motsetninger. Vil du skape motsetninger som ikke er der, istedenfor å snakke om fakta og det som er en felles forståelse? Jeg mener Trygve Slagsvold Vedum i de intervjuene som han har gitt de siste ukene, viser at det er kynisk politisk prosjekt for han, ikke et engasjement for sakene, sier hun til Dagbladet.

Hun har vært i India, men er onsdag tilbake i Norge for å delta på NHO-konferansen og videre i regjeringsforhandlingene.

Ulvemotstandere fra hele landet markerte sin avsky mot det de mener er regjeringens manglende vilje til å følge opp rovdyrforliket fra Stortinget.

«Nok er nok», ble gjentatt gang på gang i taktfast rytme foran Stortinget.

– Regjeringen nekter nok en gang å følge vedtaket som Stortinget har gjort om hvor mange ulv man skal ha i Norge, sa leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag i sin appell.

Ute i folkemengden var et hav av fakler samlet bak faner fra forskjellige deler av landet, og både Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold, Trøndelag og Nord-Norge var representert.

«Nok er nok»

Mange av deltakerne ankom i busslaster fra Distrikts-Norge tidligere på dagen.

– Det er en veldig merkelig situasjon at folk skal gå i gatene her i Oslo for at regjeringen skal følge opp et stortingsvedtak. I dag gir vi klar beskjed, nok er nok, sa Bartnes.

Folkemengden fulgte opp med å gjenta slagordet.

I forkant hadde ulvemotstanderne marsjert fra Youngstorget til Stortingsbygningen, og ropt «Stortinget bestemmer, regjeringen glemmer».

Bakgrunnen for misnøyen er blant annet at regjeringen i desember valgte å sette til side anbefalingene fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen. I stedet bestemte regjeringen at kun tre ulv fra Slettås-flokken skal felles innenfor ulvesonen, og at det skal felles 29 ulv totalt.

– Livskvalitet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han aldri i sin tid som politiker har sett så mange foran Stortinget.

– Grensen er nådd. Nok er nok, sa han i sin appell, til nye rop fra folkemengden.

Vedum mener at engasjementet kommer av at folk opplever at regjeringen overprøver Stortingets vedtak, og at dette igjen går ut over deres livskvalitet.

– De som lever med å ha ulv så tett innpå seg, føler seg umyndiggjort av dem som sitter på regjeringskontorene sine langt unna hverdagen til dem som faktisk blir berørt av politikken de fører, sier han til NTB.

Maktesløse

Sauebonde Erling Semmingsen fra Tynset kommune i Østerdalen i Hedmark er en av dem som møtte opp foran Stortinget.

– Vi er maktesløse i å gi dyrene vern mot rovdyr, sier han.

Semmingsen slapp selv 440 sauer på beite i år. Normalt sender beitelaget han er del av ut 2.200 sauer, men de holdt tilbake mange dyr på jorder og beredskapsområder. Av de 1.150 sauene som ble sendt ut i utmark, ble likevel bortimot 400 tatt, ifølge Semmingsen.

– Beitedyrene blir drevet fra skanse til skanse. Det er stadig større trøkk fra rovdyr, og ulven i særdeleshet. Vi har gjort masse tiltak, men likevel ble så mange tatt, sier Semmingsen.

Han påpeker at dette skjer til tross for at han befinner seg i et område som er prioritert for beitedyr.

– Vi som driver med beitedyr, forholder oss til reglene Stortinget har vedtatt, men føler ikke regjeringen gjør det. Rovdyrforliket går ut på at det skal være 4–6 ynglinger i året, men i stedet har regjeringen lagt opp til 10–11 ynglinger. Det blir ikke holdbart, sier han.

Erna: – Regjeringen skyter ulv

Statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål om ulv fra India.

– Denne regjeringen skyter ulv. Vi har skutt mer ulv enn noen regjering har gjort på mange år. Samtidig forvalter vi ulvestammen på en måte som jeg mener er bærekraftig og innenfor de lover og regler vi har, sier Solberg.

Regjeringen har også fått kritikk fra den andre siden av saken, nemlig dyrevernere som mener det er galt å felle ulv innenfor ulvesonen.

Statsministeren viser til at domstolen har avvist kravet om å stanse ulvejakten.

– Det viser at regjeringens vurdering av å si ja til felling innenfor en av ulvesonene – basert på Stortingets vedtak – var riktig. Det er det viktigste prinsippet vi har stadfestet nå, sier Solberg.