Den siste tiden har det vært bred dekning i internasjonale medier av privatflybruken til de rike og mektige. Davos-deltagernes omfattende bruk av privatfly til økonomikonferansen i Sveits, hvor klimatrusselen sto høyt på agendaen, har blitt omtalt i en rekke internasjonale medier.

EAT-grunnlegger Gunnhild Stordalen og Tesla-sjef Elon Musk har også fått oppmerksomhet rundt egen fly- og privatflybruk i henholdsvis Daily Mail og The Washington Post.

36 ganger siden 2013

Nettavisen har bedt om innsyn i statsminister Erna Solbergs (H) bruk av privatfly og innleid helikopter. Solberg har benyttet leiefly 36 ganger og helikopter fire ganger siden hun tiltrådde som statsminister.

- Regjeringen disponerer ikke noe eget fly, men Statsministerens kontor har inngått en rammeavtale om kjøp av flytjenester ved tjenestereiser for statsministeren og regjeringens medlemmer. Dette inkluderer medreisende delegasjon. Leiefly brukes i særlige tilfeller eller der det er mest hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader, eller sikkerhet, sier kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor (SMK), Tor Borgersen, i en uttalelse til Nettavisen.

- Statsministeren har benyttet leiefly ved 36 anledninger siden regjeringsskiftet i oktober 2013. Totalt beløper utgiftene seg til 12,4 millioner kroner. I tilknytning bruken av leiefly, er det viderefakturert om lag 655.000 kroner til eksterne, sier Borgersen.

Eksternt følge i denne sammenheng, skal i henhold til Håndbok for politisk ledelse viderefaktureres, og gjelder for eksempel representanter fra næringslivet, journalister eller partikolleger.

Snaut 12 mill. på privatfly

Dersom en trekker fra viderefakturerte utgifter, har statsministeren benyttet innleide privatfly til en samlet pris på 11,7 millioner kroner. I tillegg har statsministeren benyttet leie-helikopter ved fire anledninger til en pris på 221.697 kroner. Det totale beløpet for privatfly og helikopter utgjør 11.976.130 kroner.

Den dyreste privatfly-turen til statsministeren var i november 2015. Reisen Oslo-Beirut-Amman kostet 981.437 kroner.

Statsministeren har ved fem anledninger benyttet privatfly til en pris på rundt 700.000 kroner eller mer.

Blant annet kostet leie av privatfly i Colombia og Mexico i april i fjor 698.434 kroner.

Majoriteten av utgiftspostene for leie av privatfly, ligger på rundt 200.000 til 300.000 kroner - deriblant en flytur fra Johannesburg i Sør-Afrika til Luanda i Angola i desember i fjor. Leien av privatflyet kostet 230.479 kroner.

Stoltenberg fløy for 35,5 mill.

Solbergs forgjenger, Jens Stoltenberg (Ap), hadde i perioden oktober 2005 til februar 2013 leid privat flytransport (privatfly og helikopter) for 35,5 millioner kroner, viser tall Nettavisen innhentet i 2013.

Totalt benyttet Stoltenberg privatfly eller innleid helikopter ved 38 anledninger. Solberg har benyttet privat flytransport ved 40 anledninger. Solberg har i kroner og ører brukt langt mindre på privat flytransport enn Stoltenberg. Mens flere av privatflyturene til Stoltenberg oversteg én million kroner i kostnader, beløper den dyreste privatflyturen til Solberg seg til 981.437 kroner.