Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) i muntlig spørretime på Stortinget. Her ble hun blant annet utfordret til å svare på togtilbudet generelt, nattogtilbudet spesielt og det famøse svaret som Vy ga en kunde som klaget.

Støre: «Ansvarspulverisering»

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet spørretimen med å spørre om hverdagen til alle som reiser med tog og beskrev gjentatte ganger det han kalte en «ansvarspulverisering» av togtilbudet med en rekke involverte selskaper. Han ga regjeringen ros for å ha fulgt opp satsingen på tog, men pekte på at flere satsinger fortsatt ligger på is og at flere reisende opplever at tilbudet er mangelfullt.

- Kan statsministeren dokumentere at oppsplittingen gir et bedre togtilbud og mer igjen for pengene? spurte Støre.

- Det har vært et taktskifte i jernbanesatsingen. Stadig flere reiser med tog og antallet avganger har økt. Resultatene er tydelige på satsingen på jernbane. Så gjennomfører vi også en stor jernbanereform. Men jernbanen er et satsingsområde. Det er egentlig en suksesshistorie, svarte Solberg.

Du kan følge sendingen direkte her via Stortingets web-tv.

Solberg: Kjøper nattog for 150 mill. kroner

Støre fulgte opp med blant annet å spørre hvem som har ansvaret for å kjøpe flere sovevogner.

- Vy kan kjøpe nattog hvis de finner det tilgjengelig. Hvis de vil ha et tilbud utover de tjenestene vi kjøper, kan de gjøre det. Vi bruker 150 millioner kroner på å kjøpe nattogtjenester i dag. Det er ikke en lønnsom investering, men noe vi subsidierer, svarte Solberg.

- Jeg tror ikke Ap har så tungt for det at det ikke skjønner dette. Vy kan gjøre en investering på toppen av det vi finansierer, hvis de finner det lønnsomt, svarte Solberg i et oppfølgingsspørsmål.

Vy-svar fikk refs

Bakgrunnen for at saken ble tatt opp i spørretimen var Vys mye omtalte forklaring til en kunde som klaget på nattogtilbudet.

Samferdselsesminister Jon Georg Dale (Frp) gikk nylig ut og refset Vy (tidligere NSB) som fortgalte kunden at de ikke kunne skaffe flere sovevogner, et svar som fikk omtale i Aftenposten.

Svaret fra Vy lød slik:

«Jernbanedirektoratet har det overordnete ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter /Vy eier ingen tog/vogner selv). Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet i dag hos VY som deretter brestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog. Deretter bemanner vi togene, markedsfører togtilbudet, selger billetter og kjører togene. Vi leier i dag alle sovevognene Norske Tog har, og disse er fordelt på Sørlands-, Bergens-, Dovre- og Nordlandsbanen. Vi er kjent med at det til tider kan være vanskelig å finne ledige senger på nattogene. pr i dag har ikke Jernbanedirektoratet eller Norske Tog AS planer om å kjøpe nye».

- Lett å forstå at folk reagerer på dette svaret. Heldigvis er svaret både misvisande og feil. Vy kan på marknadsmessige vilkår kjøpe alle sovevogner dei treng, og drifte disse. Om dei heller vil leige tog fra eit anna selskap kam dei også gjere det, svarte samferdselsministeren på Twitter.

Travel uke

Spontanspørretimen etterfølges av ordinær spørretime.

Statsministeren har bak seg en uke med ommøbleringer i regjeringen etter at Åse Michaelsen (Frp) gikk av som eldreminister og ble avløst av partifellen Sylvi Listhaug, som gjorde comeback som statsråd - ett år etter at hun måtte trekke seg. Søndag ble den samme Listhaug valgt inn i Fremskrittspartiets ledertrio på landsmøtet som første nestleder.

Erna Solberg deltar onsdag også under markeringen av frigjøringsdagen og nasjonal veterandag på Akershus slott og festning.