Mandag ble det kjent at regjeringen har besluttet ikke å følge opp EUs sanksjoner om å forhåndssensurere de russiske propagandakanalene Russia Today (RT) og Sputnik.

Både RT og Sputnik er virksomheter som inngår i Russlands omfattende påvirkningsoperasjoner med hensikt å påvirke vestlig meningsdannelse og politisk debatt.

Nå har Høyre-leder Erna Solberg stilt skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om å redegjøre for hvorfor regjeringen velger ikke å følge EUs sanksjoner.

«Kan statsministeren gjøre nærmere rede for årsakene til at den ikke vil følge EUs sanksjoner på dette området, og hvis mulig oversende de juridiske utredninger regjeringen har fått utarbeidet?» skriver Høyre-lederen.

Les også: Sergej Lavrov kom med oppsiktsvekkende Polen-påstand: - En virkelighet som ikke er der

- Propaganda full av rene løgner

Videre skriver den tidligere Høyre-statsministeren at «en sentral del av russisk propaganda forkles i en form som skal minne om de frie medier vi er vant til i demokratiske samfunn. Blant annet gjelder dette «mediene» Russia Today (RT) og Sputnik».

«Denne propagandaen, som er full av rene løgner og ofte egnet til å hisse til krig mot frie, demokratiske land, finner veien også til vårt land,» skriver Solberg.

Til Nettavisen uttaler Solberg at hun først og fremst er ute etter å vite hva som ligger bak regjeringens vurdering.

- Vi er enige om grunnlovens betydning, og at ytringsfriheten har et særskilt vern. Samtidig åpner den i forarbeidene for å ta demokratiske hensyn og verne oss mot løgnfabrikker. Vi etterlyser først og fremst informasjon slik at vi kan vurdere om vi er enige med regjeringen eller ikke, sier Solberg til Nettavisen.

- En generell henvisning fra statsministeren i en redegjørelse om et stort tema, bør følges opp med at man offentliggjør de juridiske vurderingene. Det kan gi grunnlaget for en god og opplyst debatt, sier hun.

- Spres på sosiale medier i Norge

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Sivertsen forsker på påvirkningsoperasjoner, og ledet kartleggingen av utenlandsk påvirkning mot fjorårets stortingsvalg. Han sier det er vanskelig å si noe konkret om hvor stort nedslagsfelt RT og Sputnik har i Norge.

- Det tror jeg egentlig ingen helt vet. Våre funn tyder på at innhold herfra spres på sosiale medier i Norge først og fremst av nordmenn selv og i miljøer hvor de russiske narrativene (historiefortellingene red.anm.) har klangbunn. Men det er en kjent sak at dette er mediekanaler som er eid og styrt av Kreml, og de får sin redaksjonelle styring fra politisk hold i Kreml. RT og Sputnik brukes til å spre og forsterke det narrativet som russiske myndigheter ønsker å fortelle, sier Sivertsen til Nettavisen.

- RT og Sputnik inngår i et større økosystem for informasjonspåvirkning som er utviklet av Russland. Dette systemet har et utstrakt bruk av proxy-nettsider som skal framstå som uavhengige og troverdige nyhetsmedier, tenketanker, blogger eller forskningsinstitusjoner, men som i realiteten styres av russiske myndigheter. Denne forbindelsen er tåkelagt, sier han.

Les også: Dronevideo viser russiske styrker i Butsja

- Sprer forvirring, kaos og konspirasjonsteorier

John Færseth er journalist og forfatter som har inngående kunnskap om både Russland og Ukraina. Han ønsker ikke å ta stilling til om RT og Sputnik bør blokkeres i Norge.

- Men vi skal være veldig klare på hva dette er for noe. Dette er propagandamedier av en helt spesiell type. Dette er ikke propaganda som formidler det russiske perspektivet, men propaganda som sprer forvirring, kaos, konspirasjonsteorier og nører opp under ekstremisme i både Europa og USA. Dette har pågått i mange år, sier John Færseth til Nettavisen.

- Det at RT spredte vaksinemotstand og motstand mot koronatiltak, gjorde at Tyskland valgte å blokkere disse kanalene lenge før invasjonen av Ukraina, sier han.

Les også: Frp vil ha politiattest for flyktninghjelpere – Stortinget stemte nei til hastebehandling

Ifølge trusselvurderingen til den norske etterretningstjenesten for 2022 (FOKUS), som ble utgitt før invasjonen av Ukraina, har Russland vist både evne og vilje til innblanding i politiske prosesser i vestlige land.

«Russiske medier har forsterket eksisterende konspirasjonsteorier om biologisk krigføring og covid-vaksiner. De siste månedene har Russland søkt å påvirke meningsdannelsen i Vesten ved å framstille NATO og Ukraina som aggressorer i Ukraina-spørsmålet,» lyder trusselvurderingen.

Økosystem av propaganda - fem søyler

Det amerikanske utenriksdepartementet utarbeidet en rapport i 2020 om russiske påvirkningsoperasjoner, og delte økosystemet inn i fem søyler.

- RT og Sputnik inngår i søylen om statsstyrte medier. Når russerne mener de er tjent med det, kan de spille på hele dette økosystemet. En sak kan starte på nettstedet til det som framstår som en uavhengig tenketank som for eksempel The Strategic Culture Foundation, som er et russisk-kontrollert nettsted. Og så blir denne saken spredd på sosiale medier og kanskje forsterket av en nyhetssak på RT og spredd på sosiale medier ved hjelp av automatiserte kontoer og bots, sier Sivertsen.

- Hvis saken blir stor nok, kan man kanskje få en offisiell kommentar fra russiske myndigheter, som igjen blir en nyhetssak som spres på sosiale medier. Det blir en selvforsterkende effekt der opprinnelsen til saken tåkelegges, sier FFI-spesialrådgiveren.

Les også: Oppgir risiko for atomkrig i prosent: - Dette tallet er veldig skremmende

- Kombinasjon av nyheter og desinformasjon

Ved første øyekast kan nettsiden til for eksempel Sputnik se ut som en hvilken som helst annen redaktørstyrt avis. Det russiske nettstedet sper gjerne på med legitime nyheter for å øke nettsidens troverdighet.

- Det er ikke bare propaganda og desinformasjon som publiseres på disse mediekanalene. Effektiv desinformasjon har en kjerne av sannhet. I tilfellet RT og Sputnik er det en blanding av helt legitime journalistiske nyhetssaker og ren desinformasjon. Ofte er det kombinasjoner av legitime nyheter og desinformasjon, der man plukker fra hverandre en fortelling, setter den sammen igjen og manipulerer og endrer sammenhengen av ulike forhold, sier Sivertsen.

Rapporten til amerikansk UD identifiserer fem hovedområder innen russisk påvirkningsoperasjoner, propaganda og spredning av desinformasjon (såkalte Psy-Ops/Psychological operations):

  • Kommunikasjon gjennom offisielle, statlige kanaler (det vil si offisielle uttalelser fra Kreml eller departementer, samt offisielle kontoer på sosiale medier).
  • Statlig finansiering av globalt budskap (finansiering/eierskap av institusjoner, organisasjoner, virksomheter og medier både hjemme og i utlandet).
  • Proxy-kilder (diverse nettsteder/nyhetssider, tenketanker og forskningsinstitusjoner som tilsynelatende er uavhengige, men som i realiteten er styrt og finansiert av den russiske staten).
  • Påvirkningsoperasjoner via sosiale medier (aktiv påvirkning og infiltrering av samfunnsdebatten via falske og automatiserte kontoer, med hensikt å undergrave tilliten til samfunnsinstitusjoner, samt forsterke protest og polarisering).
  • Skjulte cyber-angrep (kloning og forfalskning av nettsteder, ta kontroll over nettsteder, samt stjele informasjon og offentliggjøre det for å sette noen/noe i et dårlig lys).

- Omgår EU-restriksjonene

- Tror du EU-sanksjonene mot RT og Sputnik har hatt noen reell effekt på Russlands påvirkningsoperasjoner mot Vesten?

- Det vil nok ha en viss effekt på spredning, i hvert fall på kort sikt. Men vi ser også at Russland finner måter å omgå disse restriksjonene på, ved blant annet å legge ut RT-saker på andre plattformer. Etter 24. februar (invasjonen red.anm.) ser vi særlig at offisielle Twitter-kontoer tilknyttet russiske diplomater og myndighetspersoner får vedvarende mye spredning globalt, sier Sivertsen.

Sivertsen viser til data fra Oxford Internet Institute, hvor det framgår at disse Twitter-kontoene får mellom 500.000 og 1 million interaksjoner per uke.

- Vi ser også i Asia at Kina har bistått Russland med å spre det russiske narrativet om krigen i Ukraina gjennom ulike kanaler, deriblant gjennom annonsering på Facebook, sier han.

Viser til ytringsfriheten

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) erkjente i sin mediepolitiske redegjørelse i Stortinget på mandag at RT og Sputnik har vært sentrale redskap i Russlands desinformasjon- og destabiliseringskampanje mot Vesten.

- RT og Sputnik har blitt brukt av Putin-regimet til å spre propaganda om krigen i Ukraina, og EU har i sin sanksjonspakke besluttet å blokkere disse mediene. Vi har besluttet at vi ikke skal sensurere RT og Sputnik, uttalte Trettebergstuen.

Regjeringen begrunner beslutningen ved å vise til ytringsfriheten.

- Grunnlovens §100 setter svært høye krav for å innskrenke ytringsfriheten. Og per i dag er det vanskelig å se at disse aktørene utgjør en slik trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge at det kan forsvare forhåndssensur gjennom generelt forbud, begrunner Trettebergstuen.

Nettavisen har vært i kontakt med den russiske ambassaden, som har følgende kommentar.

- Ambassaden mener at det er en fornuftig beslutning og at det er viktig at man har troverdige informasjonskilder, sier presseattaché ved Russlands ambassade i Oslo, Timur Chekanov, til Nettavisen.

Les også: Gassprisene til himmels etter Putin-nekt til Polen

Regjeringen får støtte fra Medietilsynet

Medietilsynet støtter regjeringens beslutning om ikke å blokkere RT og Sputnik, og viser til at hensynet til ytringsfrihet må veie tyngst. Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier at russisk propaganda bekjempes best med kunnskap og journalistikk.

- Russlands brutalitet i Ukraina krever en skarp reaksjon fra demokratiske stater i Europa, i en krevende balanse mellom sikkerhet og ytringsfrihet. Medietilsynets holdning har vært at Norge ikke bør følge EUs sanksjoner, fordi hensynet til ytringsfriheten bør veie tyngst. Vi mener regjeringen har landet på rett konklusjon i at Norge ikke skal blokkere de russiske mediene i Norge, sier Velsand i en uttalelse.

Velsand vektlegger at norske mediebrukere har godt utviklet kritisk medieforståelse sammenlignet med mange andre land, og påpeker videre at dette understøttes med et mangfold av uavhengige og redaktørstyrte medier i Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ennå ikke besvart spørsmålet til Erna Solberg. Nettavisen har sendt en henvendelse til Statsministerens kontor (SMK) og gitt dem anledning til å komme med tilsvar i forkant av at besvarelsen foreligger.