Statsminister og partileder Erna Solberg holdt tirsdag innledning da Høyres stortingsgruppe og regjeringsmedlemmer var samlet til gruppekonferanse i Oslo.

Her innledet hun med å snakke om forskjells-Norge, fattigdom og det å stå utenfor arbeidslivet og om farene ved fattigdom som går i arv.

- Jeg tror alle har et ønske om å tilhøre et fellesskap, men at mange trenger hjelp til å få en fot innenfor, sa Solberg blant annet.

- Må ta tak i årsakene

- En sommer gir også rom for refleksjon. Jeg har reflektert over et avisinnlegg jeg leste i juni om at barnefattigdom ikke kan bekjempes med enkelttiltak. Dette utgangspunktet er jeg helt enig i. Vi løser ikke problemer ved å behandle symptomene, men ta tak i årsakene, innleder Solberg.

- For veldig mange barn i Norge handler ikke fattigdom om mat på bordet eller tak over hodet, men utstyr til å drive idrett eller ikke ha en ferie å fortelle om, sa hun videre.

Solberg nevnte tiltak som fritidskort for barn, gratis kjernetid i barnehagen, økt barnetrygd, en tredoblet satsingen på gratis ferie- og fritidstilbud siden 2014 som eksempler på regjeringens innsats på dette feltet, det siste et tilbud som anslagsvis mer enn 50.000 barn og unge har nytt godt av dette.

- Den største forskjellen i Norge

- Vår aller viktigste jobb er å bekjempe årsakene til fattigdom. Fellesnevner er ofte mangel på tilknytning til arbeidslivet. Den største forskjellen i Norge er mellom de som står i jobb og de som står utenfor, sa Solberg videre og snakket om de som mangler grunnleggende ferdigheter for å ha muligheter

- Er det noe som kjennetegner oss, så er det at vi ikke skal gi opp folk. Vi tror ikke løsningen på sosiale forskjeller i Norge er å sette plaster på såret, sa Solberg.

Hun nevnte tidlig innsats i skolen, kompetansebygging, integrering og helsepolitikk som pilarene i Høyres politikk på dette området.

- Vi vet at hvis skolen ikke har gitt deg et godt nok grunnlag, så er det vanskelig å lykkes i arbeidslivet, sa Solberg.

Les også: Erna sier det skal være trygt. Men lærerne er redde