Gå til sidens hovedinnhold

Erna Solberg om åtte uker med skolestenging: - Vi må lære av dette

Neste uke skal skolebarna tilbake til «en mest mulig normal» skolehverdag. Erna Solberg skryter av lærere og elever, men erkjenner at noen har hatt det vanskelig.

OSLO (NTB, Nettavisen): Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes i løpet av neste uke, og mange skolebarn og foreldre ser fram til det. Statsminister Erna Solberg (H) sier den endelige vurderingen av om det var klokt å stenge ned alle skolene så lenge må komme senere.

Nyhetsstudio: Alt om koronautbruddet og konsekvensene

- Vi skal vurdere disse tingene. Skolene har vært stengt for de yngste barna i cirka sju uker, og så kommer de til å være stengt åtte-ni uker for de som er eldre, altså omtrent en sommerferie. Det har vært gitt veldig mye god undervisning. Det har vært fantastisk å se de lærerne som har snudd seg rundt og laget undervisningsopplegg, sa Solberg på pressekonferansen torsdag. Der presenterte hun og flere statsråder regjeringens tidsskjema for gradvis gjenåpning av samfunnet igjen.

Det skjer åtte uker etter at de innførte svært inngripende tiltak for å slå ned koronautbruddet.

Les også: Folkehelseinstituttet vil åpne grensene igjen

Kan bli lokale variasjoner

Selv om skolene nå har fått grønt lys, kan det bli lokale variasjoner i når skolene åpner opp. Lokale utfordringer kan også medføre halve skoledager eller undervisning annenhver dag.

– Jeg vet at noen skoler er klare for å åpne allerede fra mandag, mens andre vil trenge noen flere dager på å forberede seg. Det blir derfor opp til kommunene og skolene å finne ut når i løpet av neste uke de kan åpne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun håper elvene får en mest mulig normal skolehverdag tilbake neste uke - så langt det lar seg gjøre.

Les også: Slik skal Norge gjenåpnes (se faktaramme lenger ned for tidsplan)

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

– Halve dager eller annenhver dag

Med strenge smitteverntiltak vil det ikke være mulig å drive skolene på normalt vis, blant annet fordi det blir behov for større plass og flere lærere enn vanlig.

Mange skoler har på bakgrunn av dette uttrykt bekymring og pekt på at det kan bli en stor utfordring å overholde smittevernsreglene.

Melby mener at situasjonen krever lokalt skjønn for å kunne få plass til alle elevene.

– Det kan bety halve dager, annenhver dag, mer utendørs aktivitet eller bruk av andre lokaler. Her er det veldig store ulikheter i hva slags muligheter man har på forskjellige skoler. Vi ønsker at man skal strekke seg langt for å gi et mest mulig fullverdig tilbud til elevene. Men mange steder må nok ha en kombinasjon av både hjemmeskole og fysisk skole i en god tid framover, sier hun på spørsmål fra NTB.

Les også: FHI reagerte på at de måtte gi koronaråd de ikke fant medisinsk grunnlag for

Etterlyser økonomisk avklaring

SV-leder Audun Lysbakken er glad for at alle barn og unge nå kan returnere til skolebenkene, men han refser regjeringen for det han mener er manglende info om økonomisk støtte til gjenåpningen.

– Det er helt håpløst at regjeringen fortsatt nekter å avklare om kommunene får mer penger når de nå skal åpne skolene for alle barn, sier Lysbakken til NTB.

– Det er stor frustrasjon i kommunene og Skole-Norge over at informasjonen kommer så seint, og at de ikke vet om de får penger til flere voksne og bedre reinhold som må til for å drive skolen på en god måte og i tråd med smittevernsreglene, fortsetter han.

Sikter på normalt høstsemester

Universitetene, høgskolene og fagskolene skal fortsette med fjernundervisning. Folkehøgskoler vil forbli stengt resten av skoleåret, med unntak av kortkursene.

Regjeringen har som mål at høstsemesteret skal gjennomføres med åpne universiteter, høgskoler og fagskoler i tråd med smittevernsrådene.

– Lærestedene må planlegge for dette og gjøre nødvendige grep for å opprettholde studietilbudet, samtidig som de i planleggingen må ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange på campus samtidig som i en normalsituasjon, heter det i regjeringens langsiktige koronastrategi som ble lagt fram torsdag.

Stengt siden 12. mars

Det var 12. mars at regjeringen innførte de mest restriktive tiltakene i Norge i fredstid. Nedstengningen ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse spredningen av koronaviruset. Landets skoler ble også stengt ned 12. mars.

Mange har tatt til orde for å gjenåpne skolen for fullt igjen, og mandag 27. april ble skolen gjenåpnet for 1.–4. trinn. Nå følger altså de øvrige trinnene etter.

Rapport: Barn og unge lider

En rapport som ble levert regjeringen 20. april slo fast at barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har vært stengt. Flere av tiltakene har gått lengre enn det helsemyndighetene har anbefalt. Barneombud Inga Bejer Engh har uttalt at barn har mistet tilbud de har rett til etter Grunnloven. Onsdag ble det kjent at regjeringen setter av 400 millioner kroner til å bøte på tilbudet til sårbare barn.

Solberg: - Vi må lære av dette

- Med det vi vet i dag, var det klokt å stenge ned skolene og sende barna hjem så lenge? var spørsmålet fra Nettavisen torsdag. Slik svarte statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad:

- Vi må lære av dette. Det å ta ned aktivitet totalt sett i samfunnet, tror jeg også bidro til at vi ble flinkere til å følge smittevernrådene, sier Solberg.

Ropstad peker på at det ikke bare var skolestenging som var utfordrende for sårbare grupper av barn:

- Vel så krevende har vært at andre tjenester har vært stengt ned, som helsestasjonene og at barnevernet ikke har hatt like stor mulighet til å gjøre undersøke eller at familier avlyser avtaler hos barnevernet. Derfor er det så viktig at også tjenestene rundt åpner opp og fungerer så godt som mulig innenfor de smitteverntiltakene som gjelder, sier han.

Samtidig som regjeringen presenterte sin plan for gjenåpning, kom de også med en klar advarsel:

- Åpner vi for raskt, kan smittespredningen komme ut av kontroll. Derfor må vi prioritere. Regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv og deretter andre områder, sa statsministeren og listet opp tidsplanen framover.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto