OSLO (Nettavisen): For sjuende gang etter at hun inntok statsministerkontoret var det tirsdag Erna Solbergs (58) tur til å oppsummere og ønske pressen god jul. Her brukte hun mest tid på kommunereformen og Nav-skandalen.

Se Solbergs pressekonferanse øverst i saken!

66 færre kommuner

Solberg innledet med å fremsnakke kommunereformen som hennes regjering tok fatt på høsten 2013. Fra årsskiftet er antallet kommuner i Norge 356, 66 færre enn det vi har vært vant til.

- Fra 1. januar neste år vil hver tredje innbygger bo i en ny kommune. I de kommunene som nå slår seg sammen ser vi at det blir bedre tjenester, sa statsministeren.

- Over flere år har kommuner over hele landet flørtet med hverandre. Noen steder har det blitt match. Andre steder har det blitt nei, sa Solberg om kommuner som har tatt og følt på hverandre og noen steder funnet sammen.

- Vi har noen utfordringer. Det er for store forskjeller mellom kommuner når det gjelder utdanning og eldreomsorg, sa Solberg videre.

- Fortjener skandalestempel

Solberg var naturlig nok innom Nav-skandalen og lovet at regjeringen skal til bunns i EØS-saken:

- Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Denne saken fortjener faktisk det stempelet, sa Solberg og listet opp tiltakene regjeringen setter inn for å rydde opp, blant annet en egen klagenemnd.

Nemnda skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som springer ut av EØS-saken.

- Tillit er lett å rive ned, men tar lang tid å bygge opp. Vi har startet på den jobben. Vi skal jobbe hardt for å bygge opp tilliten, sa Solberg.

- Hver stein skal snus, alle fakta skal på bordet, understreket hun.

Solberg pekte på flere positive trekk i norsk økonomi og listet opp noen av satsingene fra regjeringens side.

Les også: Høyres lederkabal blir liggende til over jul

2019 har blant annet vært preget av lokalvalget i september, der Erna Solberg måtte se sin drøm om å vinne tilbake storbyene for Høyre knust. 28. oktober ble det klart at Nav og Arbeids- og sosialdepartementet i lang tid har tolket EØS-reglene om trygdeeksport feil, en sak som siden har ligget tungt på regjeringen og der statsminister og arbeidsminister har måttet beklage uriktige tilbakebetalingskrav og uriktige dommer.

Hyggeligere for statsministeren og Høyre-lederen har det vært at hun i mai kunne ønske KrF velkommen inn i regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Seks år som statsminister

Erna Solberg har vært statsminister siden 2013, og begynte på sin andre periode etter stortingsvalget i 2017.

Statsministeren inviterer til halvårlig pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien, der det også blir en pressefrokost.

Under den årlige julelunsjen i Stortingets vandrehall mandag, valgte Erna Solberg å snakke om netthets.

- Vi kan risikere å miste mange verdifulle stemmer i lokalpolitikken. Dette må vi rette søkelyset mot, sa Solberg i sin tale til stortingsrepresentantene.

Les også: TV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport