OSLO (ANB): Høyre-leder Erna Solberg krever at statsminister Jens Stoltenberg kommer på banen i skolepolitikken.

– Det virker som at Jens Stoltenberg har delegert skoledebatten til SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen, sier Erna Solberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun ber statsministeren svare på fire konkrete skoleutfordringer. Hun vil vite hva Stoltenberg vil gjøre for å satse på lærerne, lokal handlefrihet, valgfag og karakterer.

– Så langt i valgkampen har vi hatt en skoledebatt med SV, hvor SV har dyrket sine særstandpunkter. Min utfordring til Jens Stoltenberg er at nå må Ap komme på banen, sier Solberg.

Etterlyser Aps skolepolitikk
Høyres leder spør om Kristin Halvorsen også flagger Arbeiderpartiets politikk, og hun ønsker svar på hva som blir Arbeiderpartiets politikk i kommunene.

– Da Høyre utviklet kunnskapsløftet, bygde vi på erfaringer fra de beste skolene og de beste kommunene. Nå gjør SV det lokale handlingsrommet mindre for hver dag, sier Solberg.

Hun viser til at 37 prosent av innbyggerne bor i en kommune styrt av Arbeiderpartiet og at 43 prosent av innbyggerne bor i en høyrestyrt kommune.

– 80 prosent av landets innbyggere omfattes av den skolepolitikken våre to partier fører. Etter valget kan det bli enda flere, sier Solberg som begrunnelse for at Ap nå må komme på banen.

Mer videreutdanning
Erna Solberg tar utgangspunkt i kunnskapsministerens forslag til bemanningsnorm i skolen.

– All tilgjengelig forskning viser at dette er tiltak som ikke gir noen positiv læringseffekt for elevene, sier Solberg og trekker fram anslag som viser at det her kan bli snakk om en kostnad på 1,7 milliarder kroner. Solberg spør om statsministeren vil støtte forslaget fra Høyre om doblet innsats for etter- og videreutdanning av lærere.

– Dette er et tiltak som har dokumentert effekt på elevenes læringsutbytte, sier Solberg.

Lokal frihet
Høyre mener videre at kommunene bør få frihet til å prioritere ekstratimer i matte på ungdomstrinnet framfor å følge lovpålagt frukt og grønt.

I regjeringens ungdomsskolemelding er det satt av halvannen time til valgfag på ungdomstrinnet, og det er lansert en rekke alternative aktiviteter som disse timene kan brukes til.

– Ingen av disse dreier seg om å heve læringen i grunnleggende ferdigheter. Flere Høyre-styrte kommuner melder til meg at de ønsker å bruke disse timene til mer trening på norsk og matematikk.

–Vil du gi kommunene anledning til å bruke disse timene til å forsterke undervisningen i de viktigste fagene, spør Solberg statsministeren.

Karakterer
47 Høyre-ordførere har skrevet under på et opprop med ønske om å få gjennomføre forsøk med muntlige veiledende karakterer på 7.trinn, som et supplement til den eksisterende vurderingen.

– Høyre ønsker å lette overgangen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet ved å introdusere elevene for karakterer, sier Solberg og forteller at svaret fra Kunnskapsdepartementet er negativt.

–Vil du gi kommunene anledning til å gi den tilbakemeldingsformen de mener er best lokalt, spør Høyres leder i utfordringen til statsministeren. (ANB)