Gå til sidens hovedinnhold

ESA: Eierskapsregler i oppdrett i strid med EØS-avtale

Brussel (NTB): De norske eierskapsbegrensningene i fiskeoppdrett er i strid med EØS-avtalens regler om fri etablering, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA.

De norske reglene forbyr majoritetseierskap i mer enn 25 prosent av fiskeoppdrettskonsesjonene. I en foreløpig konklusjon sier EFTAs overvåkingsorgan ESA onsdag i et brev at dette er i strid med reglene om retten til fri etablering slik de er nedfelt i EØS-avtalen.

En forskrift til den norske akvakulturloven krever at oppkjøp som fører til majoritetskontroll over mer enn 15 prosent av alle konsesjoner for laks og ørret, må godkjennes av Fiskeri- og kystdepartementet. Alle oppkjøp som fører til majoritetseierskap i mer enn 25 prosent av alle tilgjengelige lakse- og ørretkonsesjoner, er forbudt.

Brevet som ble sendt onsdag, er et formelt åpningsbrev og første steg i ESAs prosedyre for traktatbrudd. Norge må svare på brevet i løpet av to måneder. (©NTB)

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag