ESA-president Bente Angell-Hansen sier til Dagbladet at feiltolkningen av EØS-reglene som Nav har gjort seg skyldig i, kan ha startet allerede i 1994.

- Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier Bente Angell-Hansen til avisa.

ESA,EFTA Surveillance Authority, er EFTAs overvåkningsorgan og skal kontrollere at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen.

2400 har fått feil krav

Mandag ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Rundt 2400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil. Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder.

Tingretter rundt om i landet har i tillegg funnet til sammen minst ti nye straffesaker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, melder NTB.

Før og etter 2012

Nav og departementet har så langt sagt at sakskomplekset gjelder saker fra 2012 og for de tre nevnte trygdeytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger.

Samtidig har nå avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch bedt om stans i etterforskning av alle anmeldelser knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse.

Olav Sylte er en av advokatene som har pekt på at sakskomplekset neppe begrenser seg til de tre nevnte ytelsene og til perioden etter 2012.

Les også: Advokat om Nav-skandalen: - Kan omfatte flere typer trygdeytelser

Advokat: - Vil øke i omfang

- Jeg tror ikke dette begrenser seg til ytelser som gjelder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Det kan også gjelde andre ytelser, som overgangsstønad og dagpenger, og det kan også være barnetrygd. Det vil overraske meg om dette ikke øker i omfang, sa Sylte til Nettavisen tirsdag.

En av sakene hans kontor forbereder erstatningssak mot Nav på gjelder en Follo-mann som ble dømt til 90 dagers fengsel for trygdebedrageri.

Det er ikke klart hva ESA mener om sakskomplekset også kan omfatte andre ytelser enn de tre Nav har spesifisert, skriver Dagbladet.