Mandag ble det kjent at tidligere Nettavisen-journalist Espen Teigen lånte penger av folk han intervjuet. Siden har det også kommet fram at Teigen lånte penger av folk på Stortinget mens han var journalist i Nettavisen.

Nå forteller en kilde Nettavisen har vært i kontakt med at Teigen skal ha tilbudt ham å kjøpe journalistikk mens Teigen var journalist i Nettavisen. Nettavisen kjenner kildens identitet.

Kilden har tidligere blitt intervjuet av Teigen ved flere anledninger. Vedkommende kjøpte imidlertid aldri saker av Teigen, men lånte ham 6.000 kroner for å få ham ut av en knipe.

Ville fakturere kilden

– Jeg gjorde det fordi Espen trengte penger til mat og diverse andre ting, og fordi han ba om det. Jeg fikk også en henvendelse om å prøve å hjelpe ham med å håndtere gjelden sin, sier han til Nettavisen.

Nettavisen har sett skjermdumper fra dialog mellom kilden og Teigen, der det kommer fram at Teigen ville fakturere personen for 10.000 kroner, etter å ha laget saker om vedkommende. Sakene kom aldri på trykk.

Teigen skriver at han har «brukt det han kan» for å få lagt inn to saker med vedkommende i Nettavisen, og at han «ordner» en sak til i andre navngitte medier, som han har «en inngang» til, ifølge dialogen.

Overfor Nettavisen bekrefter Espen Teigen at han har lånt 6.000 kroner av kilden. Ifølge ham hadde de to en avtale om at Teigen skulle få hjelp av kilden til å få orden på sin privatøkonomi. Teigen hevder kilden fikk innsyn i private økonomiske forhold, men at han ikke fikk hjelpen de hadde blitt enige om.

– Jeg ble irritert av dette fordi det var en av de siste måtene jeg kunne få orden i økonomien min på.

Ifølge Teigen var det denne konflikten som lå til grunn for at han tilbød kilden å ta betalt for å skrive saker om ham.

– Etter utallige meldinger og annen kontakt fra kilden, hvor vedkommende hadde gjort det tydelig at det var ønskelig å kjøpe journalistikk av meg, ga jeg inntrykk av at vi kunne ordne det. Det var kun for å få penger tilbake etter å ha kastet bort all den tiden og energien på en jeg hadde hyret for å hjelpe meg med økonomien, men som egentlig hadde gjort alt verre for meg. Jeg har siden gjort det veldig klart at jeg ikke skulle levere disse sakene, forklarer Teigen, og legger til:

– Jeg hadde da aldri, under noen omstendighet, noen tanke om å selge noe journalistikk. Det hadde jeg aldri gjort til noen.

Kilden nekter for at han noen gang har sagt til Teigen at han ville kjøpe journalistikk av ham.

– En dødssynd i journalistikken

Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier at saken har tatt en ny og alvorlig vending, etter å ha blitt kjent med de nye opplysningene.

Han sier at hendelsen verken resulterte i at det ble betalt noen penger for journalistikk, eller at det på noe måte ble skrevet eller publisert noen artikler mot betaling.

– Kan Teigen vende tilbake til journalistikken etter dette?

– Å kreve betalt for å skrive saker er en dødssynd i journalistikken. Det gjør det ekstremt vanskelig å få tilbake tilliten som er nødvendig å ha for den som er journalist.

– Men det er ikke umulig å vende tilbake?

– Slik jeg ser det nå, er det helt uaktuelt, sier Stavrum.

– Du har vært Teigens leder gjennom dette. Hvilket ansvar vil du ta for det som skal ha skjedd?

– Jeg har det fulle ansvaret. Med det vi vet nå, var det åpenbart feil å ta ham tilbake, men på det tidspunktet var dette ukjent for oss. Hadde vi visst det vi vet nå, hadde det ikke skjedd. Så det blir etterpåklokt også.

Hadde Nettavisens ledelse visst om situasjonen mens Teigen jobbet i avisen, ville reaksjonen blitt kraftfull, understreker Stavrum.

Les også

Uheldige bindinger til kilder reiser relevante spørsmål om journalistikken

– Basert på «vrøvl»

Stavrum understreker også at pressens etiske regelverk og Nettavisens interne regelverk har nedfelt regler for bindinger. I første rekke påligger det hver enkelt medarbeider ikke å sette seg selv i bindinger som strider mot dette.

– Det er vanskelig for en arbeidsgiver å ha kunnskap om alle private bindinger som folk har. Til en viss grad er vi også avhengig av tillit. Når den tilliten blir misbrukt, krever det at vi gjør alt vi kan for å finne alle fakta, og så langt vi kan legger alle kortene på bordet.

– I april 2022 sa du at Espen Teigen var en av de flinkeste journalistene dere har rekruttert de siste årene. Står du fortsatt for det?

– Nei. Jeg er jo rystet over det som har kommet fram. Det er ingen tvil om at Espen Teigen har laget mange gode saker i sin første periode i Nettavisen, og at han har et talent og en evne til å skrive.

– Men det er den graverende synd journalistisk å ha bindinger, og en enda mer alvorlig sak å be om penger for å lage journalistikk. Dessverre er det slik at det ødelegger fullstendig.

Ifølge Teigen er Stavrums kritikk av ham basert på «vrøvl».

– Jeg har hatt en presset økonomisk situasjon, og gjort mye dumt i denne sammenheng. Men jeg har aldri solgt journalistikk, eller ment noe med meldingen det refereres til i denne saken.

– Ikke til salgs

Stavrum sier at utviklingen understreker behovet av det Nettavisen nå gjør, som er å gjennomgå sakene Teigen har skrevet, for å se om det er tilfeller av økonomiske bindinger eller andre tilfeller hvor han har bedt om eller fått betaling for å skrive saker.

– Er det nå noe som tilsier at det er andre tilfeller av dette?

– Den siste vendingen var overraskende og alvorlig. Vi hadde ingen tilsvarende funn i det vi har sett til nå. Gjennom arbeidet har vi funnet to tilfeller der Teigen har lånt mindre pengesummer av folk han tidligere har intervjuet, men det var ikke noen journalistisk gjenytelse for lånene, svarer Stavrum.

– Den ene gangen gjaldt det 5000 kroner, og den andre gangen 1000 kroner. I begge tilfellene var det ikke snakk om penger før eller i forbindelse med intervjuet, men henholdsvis sju og fem uker etterpå.

Begge disse lånene skal være betalt tilbake og kildene er tydelige på at det ikke var noen økonomiske bindinger mellom dem og Teigen da den opprinnelige kontakten skjedde, ifølge Stavrum.

– Hva vil du si til de som nå lurer på om Nettavisens journalistikk er til salgs?

– Nettavisen kommer aldri til å ta imot ytelser for redaksjonelle vurderinger, og dette er en trist sak. Indirekte rammer den tilliten til avisen og oss som jobber her, men det er én person som er i fokus. Det er bare å beklage at det har kunnet forekomme. Vi vil gjøre det vi kan for å rydde opp. Nettavisens journalistikk er ikke til salgs.