Det viser en undersøkelse statistikkbyrået NORC har gjort i samarbeid med nyhetsbyrået AP.

Undersøkelsen viser at 67 prosent av de spurte amerikanerne støtter et forslag om å begrense perioden dommerne kan sitte til et spesifikt antall år. Undersøkelsen viser også at 82 prosent av demokratene er for dette, og 57 prosent av republikanerne. Omtrent like mange støtter en obligatorisk pensjonsalder for dommerne.

Målingen ble gjennomført bare uker etter at USAs høyesterett avsa en dom som fjernet den føderale retten til å ta abort, og flere av de spurte er negative til denne dommen enn positive.

Samtidig sier 43 prosent av de spurte at de ikke har noen tillit til domstolen, opp fra 27 prosent for tre måneder siden.