Riksadvokat Tor-Aksel Busch kunngjorde på en pressekonferanse tirsdag at påtalemyndigheten har anmodet Gjenopptakelseskommisjonen til å gjenoppta Treholt-saken. Riksadvokaten ber kommisjonen om å revurdere det såkalte pengebeviset.

- Dette er et klokt trekk av Busch. Det har utviklet seg slik en heftig debatt de siste dagene, at dette mener jeg er et klokt trekk, sier Stanghelle til Nettavisen.

- For oss journalister vil dette bli et mareritt, for dette kommer til å dra ut i tid. Men det er en pris vi må betale, sier Stanghelle.

Han mener spørsmålet om inhabilitet er mindre viktig nå.

- Det settes på vent inntil videre, sier redaktøren.

Stanghelle tror Busch har fått seg noen overraskelser de siste dagene, særlig når det gjelder påstandene om videoovervåking.

Les også: Ber om ny vurdering av pengebeviset

- Delvis fornøyd
Leder i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), er en av flere justispolitikere som har etterlyst en gjenopptakelse av Treholt-saken etter at de nye opplysningene kom for dagen.

- Jeg er delvis fornøyd. Selv om ikke riksadvokaten på noen måte erkjente å være inhabil, så trekker han seg foreløpig tilbake og lar gjenopptakelseskommisjonen alene etterforske og tegne et faktabilde av de siste opplysningene, sier leder i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), til Nettavisen.

- Det betyr at både storting og regjering må sørge for ressurser som kommisjonen trenger.

Men Sandberg mener riksadvokat Tor-Aksel Busch allerede nå burde ha annonsert sin egen rolle i den videre prosessen.

- Når kommisjonen har tegnet faktabildet, så skal begge parter, både Treholt og påtalemyndigheten, få uttale seg. Da mener jeg at riksadvokaten fortsatt bare er foreløpig tilbaketrukket til det. Derfor mener jeg at de allerede nå burde si at de holder seg tilbaketrukket der også, sier Sandberg.

Krever settestatsadvokat
- Jeg skjønner ikke hvorfor han holder på den muligheten til å kommentere det. Jeg hadde helst sett at man allerede nå, at når påtalemyndigheten skal uttale seg om kommisjonens faktabilde, så burde det ha vært en settestatsadvokat som gjorde det, sier han.

Men Sandberg understreker at han ikke har vært så opptatt av riksadvokatens inhabilitetsspørsmål, men mest opptatt av at saken gjenopptas.

- Nå skaper han foreløpig ro, og da håper jeg at riksadvokaten og statsadvokaten når kommisjonen er ferdig, bidrar til å holde ro ved å trekke seg tilbake og lar andre gjøre det, sier han.