Derfor haster det med en fullstendig oppklaring av det statlige maktmisbruket som ble lagt fram på en pressekonferanse i dag:

NAV har tolket et EØS-regelvert feilaktig helt siden 2012, fikk vi vite. Skandalen kan omfatte 2400 saker eller enkeltpersoner, og til sammen har riksadvokaten nå en liste på 48 dommer som skal tas opp igjen.

36 av disse endte altså med ubetingede fengselsdommer - opp mot åtte måneder.

Det er et statlig maktovergrep overfor enkeltpersoner vi ikke har sett maken til i nyere tid. Og listen over mulige ansvarlige er lang:

Først har vi juristene i NAV, anført av daværende NAV-leder Joakim Lystad, som i 2012 skal ha tolket et nytt EØS-regelverk feilaktig.

Deretter har vi påtalemyndigheten og Riksadvokaten, som tok NAV-tolkningene for god fisk, og utarbeidet siktelser og tiltaler på bakgrunn av det som blir hevdet å være en dårlig oversettelse til norsk.

Så har vi dommerne og domstolene, som heller ikke kan ha sjekket de "originale" EØS-reglene, men må ha godtatt tolkningene fra NAV - helt fram til 2017, da enkeltpersoner i Trygderetten begynte å murre.

Og så til sist må vi ta med forsvarsadvokatene, selv om de selvsagt ikke kan regnes som ansvarlige. Men var det heller ingen blant dem som fant på å gå til originalkildene?

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilke tragedier og skjebner som kan skjule seg bak disse sakene.

Sakene gjelder personer som allerede har det vanskelig. Og for å si det forsiktig:

Trygdesvindel er en type kriminalitet som ligger lavt på rangstigen i Norge, og det er lett å tenke seg hvordan siktelser, tiltaler og til slutt fellende dommer kan ha satt sitt giftige preg på nabolag og i familier, blant venner - og i arbeidslivet.

Ser vi på omfanget av skandalen - 36 mennesker av kjøtt og blod som faktisk har sittet urettmessig i fengsel i opptil flere måneder - så er det ikke vanskelig å spå at det i dagene som kommer vil bli krevd noens avgang.

Enkelte er allerede ute etter statsråd Anniken Hauglie, som ganske riktig er ansvarlig statsråd for fadesen. For eksempel har partiet Rødt med partileder Bjørnar Moxnes vært ute og mistenkt at det er politiske føringer som ligger bak, fordi "vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og som trenger hjelp".

Men det er sannsynligvis en forhastet og for populistisk teori. Hittil er det ingen som har sannsynliggjort at det var politikere inne og la føringer for NAV-juristene helt tilbake i 2012. I alle fall ikke noen fra Solberg-regjeringen, som kom til makten først i 2013.

Av samme grunn må også dagens NAV-direktør Sigrun Vågeng langt på vei "frikjennes".

Hun tiltrådte først i 2015, og må kanskje tåle kritikk for å ikke ha oppdaget fadesen før. Men hovedskylden for dagens skandale må ligge et annet sted, et sted nærmere 2012 og forgjengeren.

Det viktigste nå i dag er selvsagt en rask og prioritert gjennopptakelse av alle de aktuelle sakene. Det kan bli en av de siste, store oppgavene til avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Deretter får vi forhåpentligvis en omfattende redegjørelse for Stortinget hvordan i all verden dette kunne skje - og hvem som må anses som ansvarlige.

Men det slutter ikke da heller. For så begynner erstatningssakene. Og de trenger ikke bli små.


* Edit: I ettertid er siste del av setningen "Det er et statlig maktovergrep overfor enkeltpersoner vi ikke har sett maken til tidligere" endret til "i nyere tid".