Det var på lørdag at norsklærer Ane-Lin Strømholm sto fram i Ringerikes Blad. Her mener hun at sidemålsstilen bør vekk fra norsk skole, skriver Ringerikes Blad.

- Vi skal fortsatt lese det og lære om det. Men vi må vekk fra undervisning i nynorsk, hvor elevene må lære to nesten identiske skriftspråk, uttalte hun til Ringerikes Blad.

Denne artikkelen har vakt stort engasjement hos Ringerikes Blads lesere.

- Nynorsken bør vekk
- Selvsagt bør nynorsken vekk. Det frigjorte timeantallet kan med fordel fylles med å lære barna oppdragelse og folkeskikk, skriver Thomas Wendelborg.

Han får full støtte av Bjørn Erik Borgersen:

- Enig med at nynorsken må bort. La det heller bli et valgfag, skriver han.

Hva mener du? Ta debatten i feltet under!

Videre uttrykker Lise Solbakken Jørgensen sin støtte til norsklæreren:

- Jeg er så enig Ane-Lin. Et mer ubrukelig fag har jeg aldri hatt, skriver hun.

- Dårlige lærere
Men ikke alle er enige i at sidemålsundervisningen bør bort i skolen. Ivar Marius Nerby tror at elevene blir dummere hvis de lærer mindre.

- Dessuten er nynorsk et flott språk etter min mening - i motsetning til bokmål, skriver han.

- Blir provosert
Og Vidar Lund blir rett og slett provosert av uttalelsene.

- Eg trur faktisk ikkje så ille om ungdomen at dei fyrst ogfremst hatar nynorsk. Eg trur dei hatar inkompetentenorsklærarar. Norsklærarar som skuvar elevane framfor seg som orsaking for sin eigen inkompetanse. Det er fullt mogleg å lære bokmålselevar nynorsk dersom lærarane faktisk er LITT interesserte, slår han fast.

Les flere saker fra Ringerikes Blad her.