Gå til sidens hovedinnhold

Et økende antall jihadister fra Østfold drar til Syria

PST-leder Øyvind Nilsen i Østfold bekrefter at stadig flere radikale islamister fra Østfold reiser til Syria. Også etnisk norske som har konvertert.

(Fredrikstad Blad): - Tallet på dem er økende, bekrefter han.

Nærgående spørsmål knyttet til Fredrikstad spesifikt, får PST-sjefen til å vri seg en smule i stolen:

- Det blir for lite å gå helt ned på Fredrikstadsamfunnet. Jeg kan kun snakke om Østfold, sier han til F-b.no.

- Men vi har fokus på de utfordringer vi nå har med hensyn til radikalisering. Vi ser at antallet reisende til konfliktområder er økende.

Nilsen bekrefter at dette primært har tiltatt særlig de siste 2-3 årene, etter at borgerkrigen brøt ut i Syria.

Les også:PST bekrefter nå at en tredje Fredrikstad-mann har reist til Syria...

Ønsker ikke si noe om kvinnelige jihadister
- Er det kvinner som reiser også fra Østfold - slik hovedstadsavisene har skrevet om?

- Jeg ønsker ikke å si noe om kjønnsfordling, sier Nilsen - men erkjenner at det ikke er ulogisk at det også er kvinner som har forlatt Østfold for å dra til Syria.

- Hva mener dere er opphavet til en såpass sterk radikalisering?

- Jeg tror det er farlig å peke på enkelgrunner. Det finnes ikke én ting som er fellesnevner for alle. Det er ofte helt individuelle grunner til at man reiser. Men at internett og påvirkning fra radikale miljøer er en viktig del av det, er helt klart. Hvilke konkrete radikale miljøer det er, vil jeg ikke gå inn på. Men de trenger ikke nødvendigvis å befinne seg i Østfold, sier Nilsen - og erkjenner at det er kort vei til Oslo.

KRONIKK: Terrorister – eller bare radikale?

- Dere sier at det å forebygge radikalisering er et felles samfunnsansvar. Hvordan kan publikum hjelpe til?

- Vi ønsker at publikum har en lav terskel for å kontakte PST. Vi er tilstede i Østfold. Dersom folk har bekymringer omkring at noen kan være i en pågående radikaliseringsprosess, ber vi om at vi blir kontaktet om det, sier PST-sjefen.

Nilsen erkjenner imidlertid at det kan være vanskelig å gi noen fasit på hva man skal se etter.

Endringer er ofte kjennetegn
- Men det er ofte flere ting, som går på helheten. Skifte av miljø, bytte av venner, endring i utseende og klesdrakt og den type endringer. Men likevel betyr ikke dette alltid at man er radikalisert, sier han.

- PST sentralt har bekreftet at det er i overkant av ti personer i Fredrikstad som er blitt så radikaliserte at de faktisk har reist til Syria. Stemmer det?

- Det tallet kan jeg ikke gå god for. Vi ønsker heller ikke å si noe om tall, sier Nilsen.

Han understreker at både politiet og samfunnet ellers må være interessert i å forebygge radikalisering.

- Dette har vi et stort fokus på i samarbeid med politiet og samfunnet for øvrig.

Les også: Organiserer Jihad-reiser

- Er publikum flinke til å melde fra?

- Generelt har vi en bred og god samfunnskontakt. Men det er alltid å ønske at den var bedre. Hvis man tror at man vet noe som kan komme til nytte for oss, er det bare å ta kontakt.

- Bekymret for stridserfaring i bruk av våpen og sprengstoff
I forbindelse med jihad-reisene er PST bekymret for hva disse unge har med seg hjem av holdninger, vilje og ideologi:

- Bekymringen omkring de som reiser til konfliktområder er hva de gjør og opplever der. Det vi tenker på, er primært den ideologiske påvirkningen som skjer i det aktuelle konfliktområdet - og vi er bekymret for trening og kamp- og stridserfaring i bruk av våpen og sprengstoff. Vi er også bekymret for de kontakter som knyttes mot mulige ekstreme islamistiske nettverk, sier Nilsen.

- PST sentralt har bekreftet at det finnes miljøer, også lokalt, som organiserer denne reisevirksomheten. Hva kan du si om dette?

- Generelt kan jeg si at det er miljøer som legger til rette for dette i Norge.

- Etter hva FB erfarer, rekrutteres det aktivt med tanke på denne reisevirksomheten og det går ofte raskt fra konvertering skjer og til vedkommende reiser. Hva kan du si om det?

- Hvor lang tid det tar med den enkelte er veldig individuelt.

Etnisk norske
- Det er også etniske norske menn som konverterer og reiser?

- Ja. Norske gutter blir påvirket av ulike miljøer og blir konvertitter. Og det er summen av påvirkning og at det blir lagt til rette for reisingen som gjør at de reiser.

- Hvor sterk er frykten for de som vender hjem?

- Alle saker som handler om returnerte personer må behandles individuelt. Der er det vanskelig å si noe generelt, men vi er bekymret for hva enkeltmennesker har gjort i et konfliktområde og hva de bærer med seg av påvirkning, sier PST-leder i Østfold, Øyvind Nilsen.

Les flere saker fra Fredrikstad Blad her

Kommentarer til denne saken